KrFs Knut Arild Hareide, FrPs Siv Jensen, Høyres Erna Solberg og Venstres Trine Skei Grande er blitt enige om noe i samferdselspolitikken. Men fortsatt er mange viktige områder uavklart.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
KrFs Knut Arild Hareide, FrPs Siv Jensen, Høyres Erna Solberg og Venstres Trine Skei Grande er blitt enige om noe i samferdselspolitikken. Men fortsatt er mange viktige områder uavklart. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix (Bilde: Solum, Stian Lysberg)

Enige om å gjøre Statens vegvesen til statlig selskap

Opposisjonen på Stortinget er blitt enige om 30 forslag i samferdselspolitikken i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP).

Dette er de enige om:

1.      Omdanne Statens Vegvesen til et statlig selskap.
2.      Omdanne Jernbaneverket til et statlig selskap.
3.      Det skal legges til rette for at en større andel av avkastningen fra statens pensjonsfond utland («Oljefondet») skal tas i bruk som investeringer i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur.
4.      Målrettet sikring av ulykkespunkter og -strekninger på vei, hvor det er kartlagt høy ulykkesrisiko.
5.      Raskest mulig implementere hovedanbefalingene fra Hagen-utvalget om samfunnsøkonomiske analyser (NOU 2012:16)
6.      En egen nasjonal motorveiplan
7.      Konkurranse om persontransport med tog, og gradvis avvikling av NSBs monopol gjennom å åpne for kjøp av persontransporttjenester fra andre aktører.
8.      Iverksetting av tiltak som styrker konkurransen i markedet for godstransport med jernbane, slik at det blir mer attraktivt å frakte gods på skinner.
9.      Endrede konsesjonsvilkår for Moss Lufthavn, Rygge slik at tak på antall flybevegelser fjernes og åpningstid settes til kl. 06.00–24.00.
10.  Utredning av modell for statlig låneordning for samferdselsformål.

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité avga tirsdag 11. juni arbeidet med NTPF, og med det har Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre blitt enig om en samferdselspolitisk plattform bestående av 30 forslag. Det er dobbelt så mange som de var enige om for fire år siden, da forrige NTP ble behandlet.

 

En gjennomføring av alle punktene vil innebære viktige endringer og moderniseringsgrep når det gjelder åpning for mer konkurranse, organisering og effektivisering innenfor veg-, jernbane-, fly og sjøtransportsektoren.

 

De fire partiene er ikke enige om nivået på bevilgninger og finansieringsmåter, men understreker at dagens regjering ikke har benyttet muligheten den har hatt til å modernisere og effektivisere samferdselssektoren.

 

 

-Fortsatt langt unna hverandre- Det er veldig bra at vi nå er enige om opp mot 30 forslag, og at vi skal etablere statlige selskaper på veg og jernbane, sammen med flere andre strukturelle grep innenfor samferdselssektoren. Det er ikke tvil om at vi fortsatt står langt unna hverandre både når det gjelder bompenger og de økonomiske rammene på samferdselsområdet, sier Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

 

- For Høyre er det av stor betydning å vise at de fire opposisjonspartiene er enige i viktige samferdselsspørsmål, sier partiets samferdselspolitiske talsmann, Trond Helleland. At vi nå er kommet frem til enighet om disse punktene i behandlingen av NTP, danner et solid grunnlag for samferdselspolitikken en eventuell ny regjering vil føre etter valget.

 

-Raskere og bedre 

Leder i Stortingets transportkomité, Knut Arild Hareide (KrF), sier dette viser at med en ny regjering vil veg og bane bygges raskere og bedre.

 

- Det vil bli en fornyelse av norsk samferdsel. Kollektivløsninger i og rundt de store byene vil bli bedre, og E39 fra Kristiansand til Trondheim vil bli bygget helhetlig og mer sammenhengende enn det de rødgrønne foreslår, sier Hareide.

 

- Venstre er glade for at partiene er enige om en forpliktende og betydelig høyere statlig finansiering av de store kollektivprosjektene, slik at vi etter valget vil få en regjering som opptrer som en samarbeidspartner, og ikke motstander, når vi skal bygge ut  kollektivtrafikken i de store byene videre de kommende årene, sier Borghild Tenden, samferdselspolitisk talskvinne for Venstre. 

 

Forsiden akkurat nå