Østre Fredrikstad skolekorps spilte opp med hornmusikk og drilltropp, foran et stort følge med elever fra Borge skole og inviterte gjester (Foto: Viken fylkeskommune)
Til venstre fylkesråd Olav Skinnes i Viken, elev Karin Wåhlberg fra Borge skole og ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård. (Foto: Viken fylkeskommune)
Prosjektet i Borge i Fredrikstad omfatter til sammen to kilometer med ny fylkesvei. (Foto: Viken fylkeskommune)
To støyvoller er bygget mellom fylkesvegen og kirkegårdene for både kristne og muslimer ved Borge kirke. (Foto: Viken fylkeskommune)

Fylkesvei 130 Begby-Borge skole:

Endelig sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Fredrikstad og Skjærviken

Skolekorps, syngende elever og sykkelbjeller markerte åpningen av ny gang- og sykkelvei på Borg i Fredrikstad. En manglende bit i kommunens sykkelnett kom på plass og heretter vil gravfølger slippe å krysse fylkesveien til fots.

Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, kunne tirsdag åpne 2200 meter med ny gang- og sykkelvei sammen med syngende elever fra Borge skole.

– Målet har vært å lage en tryggere skolevei og samtidig binde sammen kommunens gang- og sykkelveier til et mer sammenhengende tilbud, sier Olav Skinnes i Viken fylkeskommune.

Nå kan publikum sykle helt fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken for å bade, på ti kilometer med sammenhengende gang- og sykkelvei.

Les også

Mer enn bare sykkelvei

Byggeleder for Viken fylkeskommune, Hameed Ahmadi.

Prosjektet omfatter 2200 meter ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 130 (tidligere fylkesvei 110) fra Begby til Borge skole, og utbedring og omlegging av tre krysningspunkter: Krysset mellom Haldenveien og sideveier som Vardeveien, Grimstadsveien og fylkesvei 113 i Fredrikstad kommune.

– Formålet med prosjektet er å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveier for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken, og dermed legge til rette for en sikrere skolevei og fylkesvei forteller byggeleder for Viken fylkeskommune, Hameed Ahmadi, til Våre Veger.

– Men prosjektet har vært mye mer enn det, forklarer han.

Les også

Forholdene bedre for den siste reis

Det omfatter også omlegging av fylkesvei 130 ved Borge gravlund (cirka 800 meter). Her har veien tidligere gått tvers gjennom gravlunden, og begravelsesfølger har vært nødt til å gå gjennom en kulvert under veien på veg fra kirken til gravstedet. Trafikkstøy gjorde at det heller ikke alltid har vært like lett å oppfatte prestens ord ved båren.

Men nå blir forholdene bedre for den siste reis, siden fylkesveien nå er lagt sør for gravlunden. Også trafikantene har fått bedre forhold siden det er gjort breddeutvidelse på deler av dagens fylkesvei på en strekning på 350 meter.

En ny undergang forbinder også dagens gang- og sykkelveg langs fylkesvei 113 Borgeveien, med det nye tilbudet langs fylkesvei 130 Haldenveien.

Les også

 

Lang byggetid

Fakta om fylkesvei 130 Begby–Borge skole

2200 meter ny gang- og sykkelvei

2 km med ny fylkesvei (delvis ny og delvis utbedret)

2,2 km med nytt veilysanlegg

Ca. 1600 m med nytt vann- og avløpsanlegg

Utbedring og omlegging av tre krysningspunkter

Utbygging av ny undergangskulvert.

Kostnad: Entreprisesum 56,8 mill. kr. (eks mva) og anslått prosjektkostnad 98 mill. kr inkl. mva.

Entreprenør: Brødrene Ødegård Maskindrift

Byggeperiode: Høsten 2019-juni 2021

Byggherre: Viken fylkeskommune

Da anleggsarbeidene startet opp høsten 2019, var det i regi av Statens vegvesen. Men ved årsskiftet 2019/20 overtok fylket selv veiadministrasjonen, og Viken fylkeskommune har siden gjennomført prosjektet i egen regi.

At man har brukt såpass tid på et relativt lite prosjekt, har sin forklaring, ifølge Hameed Ahmadi.

– Det ene forholdet var et uavklart forhold med en av grunneierne, som det tok seks måneder å få en løsning på. Dessuten var det stedvis dårlige grunnforhold med leirholdig grunn. Og på en strekning på cirka 400 meter måtte vi traue ut leira og legge inn cirka en meter med frostsikring. Denne løsningen måtte stå i rundt et halvår for å avklare setningene, før vi kunne gå videre med selve veien. Alt dette var lagt inn i prosjekteringen, og ga en forholdsvis lang byggetid.

Alt gikk etter planen

Byggeleder Hameed Ahmadi berømmer entreprenøren Brødrene Ødegård Maskindrift for utførelsen av arbeidene.

– Ferdigstillelsen skjer helt etter skjema. Til riktig tid, nærmest på krona i forhold til budsjett, uten alvorlige hendelser og med god kvalitet på alle utførelser. Da er det grunn for oss som byggherre også å være godt fornøyd, forklarer byggelederen.

Les også

Forsiden akkurat nå