Endelig oppgradering av fv 282 i Drammen

En lenge etterlengtet oppgradering av fylkesveg 282 i Drammen er utlyst med 1. desember som frist. Alle trafikanter vil få mye mer areal til disposisjon når arbeidet er fullført.

Dette er en veg med en ÅDT på 24 000. Det går an å være blid når man går på tørt gress. Like hyggelig er det ikke når gresset er vått, eller hvis man sykler eller triller barnevogn.
Dette er en veg med en ÅDT på 24 000. Det går an å være blid når man går på tørt gress. Like hyggelig er det ikke når gresset er vått, eller hvis man sykler eller triller barnevogn. Bilde: Anders Haakonsen
5. okt. 2016 - 00:58

Fylkesveg 282 er også kjent som Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Den er en del av sentrumsringen i Drammen og den eneste innfartsvegen til sentrum fra sør.

Trafikken er deretter. Ikke mindre enn 24 000 kjøretøyer bruker vegen daglig.
Den er også mye brukt av myke trafikanter. Den inngår i skolevegen for elever i en ungdomsskole og en videregående skole. Dessuten er det både boliger, store indrettsanlegg og et kjøpesenter langs vegen.

Like fullt er standarden lite imponerende. Det er bare to felt, vegdekket er til dels svært dårlig, kryssløsningene er uheldige, og tilbudet til gående og syklende varierer fra ganske dårlig til helt på trynet.

 

Ingen plassmangel

Hvorfor det ikke er gjort noe med vegen før, er det mange som lurer på. Plassmangel er vanligvis et problem når bygater skal utvides, men ikke i dette tilfellet. Fylkesveg 282 skal få fire felt og en tre meter bred gang/sykkelveg på begge sider som blir atskilt fra kjørebanen med beplantet rabatt. Likevel skal ikke et eneste hus rives! Nødvendig areal tas fra parkeringsplasser og plener med svært begrenset verdi som friområde.

Strekningen som skal utvides går mellom Tamburgata og Telthusgata. Den er ikke mer enn 600 meter lang, men jobben blir krevende, ikke minst på grunn av omgivelsene. Nattarbeid vil ikke bli tillatt, en brannstasjon som ligger like ved vegen, skal ha uhindret adkomst, og en kirkegård inntil vegen krever også spesielle hensyn. Dessuten står grunnvannet høyt.


Romslig byggetid

Første oppgave for den som får kontrakten blir å etablere den nye sørgående kjørebanen ved siden av den nåværende vegen. Når den blir ferdig, overtar den trafikken i begge retninger midlertidig mens den nåværende vegen blir bygd om til nordgående kjørebane.

På grunn av de spesielle forholdene får entreprenøren god tid på seg. Vegvesenet forlanger ikke at vegen skal være klart til bruk før høsten 2018. Beplantningen kan fullføres våren 2019. Prosjektleder Tom Hedalen gjør det imidlertid klart at Vegvesenet er villig til å diskutere en forsering hvis entreprenøren ønsker det.

Ombyggingen av fylkesveg 282 er prosjektert av Norconsult og finansiert med fylkesvegmidler.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.