Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto ( Peab)

Oppkjøp i asfaltbransjen

Peabs kjøp av YIT asfalt er endelig godkjent av EU - blir størst i Norden

Konkurransemyndighetene har behandlet saken siden i juli i fjor, men nå er handelen godkjent.

Dermed blir handelen ferdigstilt 1. april 2020 og det som tidligere var YITs asfalt- og mineralvirksomhet blir konsolidert inn i Peab-konsernet fra og med den datoen, opplyser Peab i en pressemelding.

Gjennom oppkjøpet vil Peab styrke sin tilstedeværelse i Sverige, Norge og Finland og samtidig få etablert sin asfalteringsvirksomhet i Danmark. Ifølge selskapet selv, blir Peab nå markedsledende innen asfalt om man ser Norden under ett.

Peab overtar dermed 200 grustak, 63 asfaltverk og cirka 1700 ansatte i Norden.

Den oppkjøpte virksomheten omsatte for rundt 6.005 millioner svenske kroner med en justert EBITDA på rundt 240 millioner svenske kroner i 2018.

Les også

Omfatter 1700 ansatte

Fv. Ilkka Salonen, CFO YIT, Kari Kauriskangas, konsernsjef YIT, Jesper Göransson, konsernsjef Peab og Karl-Gunnar Karlsson, forretningsområdeansvarlig Peab. Foto: Peab

De ansatte i virksomhetene som nå blir solgt, blir overført til Peab. Dette omfatter i alt cirka 1700 personer, hvorav de fleste jobber i Finland, ifølge meldingen.

Anlegg i YIT selges ikke og den norske anleggsvirksomheten i YIT vil derfor fortsette som en del av YIT.

Siden fusjonen mellom YIT og Lemminkäinen ble gjennomført i februar 2018 har det vært gjennomført omfattende tiltak for å bedre lønnsomheten i den norske asfaltvirksomheten. Effekten av disse tiltakene har vært meget god og lønnsomheten i den norske asfaltvirksomheten er betydelig forbedret det siste året.

Les også

En «god match»

I Norge betyr oppkjøpet at Peab rykker opp til å være blant de store innen produksjon og legging av asfalt.

Mens Peab i Norge i fjor omsatte for rundt 550 millioner kroner i asfalt, hadde YIT Norge en totalomsetning på 1,45 milliarder kroner. Ikke alt er relatert til asfalt, men omsetningen fra asfaltmarkedet beløper seg nok til godt over milliarden.

Oppkjøpet passer ellers veldig godt, siden de to selskapene i dag har sin geografiske tilstedeværelse ulikt fordelt i Norge. Peab har i dag fire verk i produksjon, og har sin sterkeste tilstedeværelse i Trøndelag og på Østlandet.

Les også

Men 1+1 er ikke to

YiT har hele 24 fabrikker i produksjon, om man regner med Nordasfalt hvor YIT i dag eier 50 prosent. De har vært tilstede i hele landet, men særlig Nord-Norge og Vestlandet har tradisjonelt vært landsdeler med høy markedsandel.

Men som ved alle oppkjøp og fusjoner så er 1+1 ikke to, verken på inntekts- eller utgiftssiden. Prosessen er ofte motivert av at man kjøper tilgang til en større del av markedet, men til en lavere kostnad. Det er derfor å anta at Peab ser for seg ny asfaltorganisasjon som både er mer kostnadseffektiv enn i dag, samtidig som de neppe kan forvente at de klarer å beholde de to selskapenes inntekter til sammen slik det er i dag.

Les også

Forsiden akkurat nå