Den 3169 meter lange tunnelen går gjennom Bragernesåsen mellom Brakerøya i øst og Per Sivles gate og Øvre Storgate i vest. Tunnelen ble åpnet 14. august 2002.
Den 3169 meter lange tunnelen går gjennom Bragernesåsen mellom Brakerøya i øst og Per Sivles gate og Øvre Storgate i vest. Tunnelen ble åpnet 14. august 2002. (Foto: Audun Braastad, NTB)

Endelig er entreprenør innstilt på rehabiliteringen av Bragernestunnelen i Drammen

Blant fire tilbydere, er det Kraftmontasje som ligger an til å få oppdraget med å rehabilitere den 3169 meter lange tunnelen på fylkesvei 283 i Drammen kommune.

Kontrakten som entreprenørselskapet ligger an til å få, har en verdi på vel 128 millioner kroner, eksklusiv mva. Totalkostnaden for hele rehabiliteringsprosjektet er beregnet til cirka 250 millioner kroner, opplyser Viken fylkeskommune.

Oppdraget var lyst ut tidligere i år, men anbudskonkurransen måtte avlyses i juli siden byggherren måtte justere med nye opplysninger som vil påvirke fremdriften i prosjektet.

Det var fire tilbydere. Lav pris var kriteriet. Disse kjempet om kontrakten (sortert alfabetisk):

  • AF Gruppen Norge
  • BMO Tunnelsikring
  • Kraftmontasje
  • OneCo Infra

Byggestart er fortsatt usikkert, da dette vil fremgå av fremdriftsplanen til entreprenøren, samt eventuelle klagesaker som kan komme. Viken fylkeskommune antar byggestart i november.

Les også

Dette omfattes av kontrakten:

  • Oppgradere viftene inne i tunnelen, slik at de kan håndtere røyk fra en brann på 100 megawatt (MW). Kraftigere vifter gir blant annet bedre ventilasjon dersom det blir behov for å drive ut røyk.
  • Bytte ut alt av elektronikk/elektromateriell inne i tunnelen og i de tekniske byggene
  • Bygge tre nye tekniske bygg.  To av disse rommene må sprenges ut, det siste skal bygges i tilknytning til et allerede eksisterende rom. Det er behov for flere rom fordi nye sikkerhetskrav krever mer elektronikk inne i tunnelene.

Skal gjøre tunnelen sikrere

– Vi oppgraderer Bragernestunnelen for å gjøre den sikrere, og slik at den blir i henhold til dagens sikkerhetskrav, sier Geir Danielsen, delprosjektleder for oppgraderingen av tunnelen.

 Han forteller at tunnelen er sikker å kjøre i.

 – Vi kan sammenligne denne tunneloppgraderingen med de jevnlige sikkerhetsoppgraderingene du må gjøre på PCen din. Det betyr ikke at den ikke er sikker, men at vi skal gjøre den sikrere, sier Danielsen.

– Når vi vet hvordan entreprenøren tenker å legge opp jobben, blir det viktig for oss å komme ut med god informasjon til trafikantene og til dem som blir direkte berørt av arbeidene, sier han.

Les også

Forsiden akkurat nå