Brua til høyre har vært en flaskehals lenge før vegen over den ble E6.  Brua til venstre er en jernbanebru. Bruene har felles landkar som vil bli stående når vegbrua er revet.
Brua til høyre har vært en flaskehals lenge før vegen over den ble E6. Brua til venstre er en jernbanebru. Bruene har felles landkar som vil bli stående når vegbrua er revet. (Bilde: Roar Andersen, Statens vegvesen)

Endelig avløsning for Finneidstraumen bru

I Fauske kommune har en smal bru har ledet E6 over Finneidstraumen siden 1944. Nå får den velfortjent avløsning. En ny bru er sendt ut på anbud med frist 8. mars.

Gammelbrua er en fagverksbru. Den kunne stått i flere år til hvis det hadde vært ønskelig. Det er ingen vektbegrensninger på den, men bredden er for liten til at to biler kan passere hverandre. Dessuten har den en gangbane som knapt har plass til en rullestol.

Brua som skal erstatte den får bare ett spenn. Det blir 68 meter langt. Kjørebanen bæres av to parallelle stålkasser. Feltene blir skilt med et en meter bredt midtfelt. Myke trafikanter får mye bedre forhold. De får et 3,5 meter bredt gang/sykkelfelt til disposisjon. Total bredde mellom kantdragerne blir 15 meter.

Landkarene til nybrua blir fundamentert på 28 stålkjernepæler til fjell. På nordsiden av brua går en lokalveg under E6. Nordre landkar bllir utformet som en kulvert som denne vegen skal gå gjennom.

Bare 3,5 meter mellom bruene

1 400 kbm betong, 465 tonn konstruksjonsstål og 420 meter stålkjernepæler vil gå med til brubyggingen.

Nybrua er prosjektert av Rambøll. Den blir bygd vest for den gamle. Avstanden mellom dem blir bare 3,5 meter meter på det minste. Landkarene til gammelbrua og vegfyllingene inn mot dem blir sikret med boret rørspunt i byggetiden.

Våren neste år skal nybrua stå ferdig, men den blir ikke klar for trafikk så tidlig. I tilknytning til brua skal det anlegges 950 meter tilstøtende veger.  På grunn av utilstrekkelig bevilgninger er ikke vegarbeidet med i bruentreprisen.

Landkarene blir stående

Vegvesenet regner med at vegentreprisen blir utlyst til våren. Det oppdraget vil også omfatte riving av overbygningen til gammelbrua. Nybrua blir trolig tatt i bruk høsten 2018. De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 150 millioner kroner.

De gamle landkarene blir stående. Det skyldes at gammelbrua har felles landkar med en parallell bru for Nordlandsbanen.

Noe vegarbeid blir det likevel i bruentreprisen. Den som får kontrakten skal sprenge bort en fjellrygg som står i vegen for omleggingen av E6. Ryggen skal sprenges ned til traubunn. Ca. 40 000 kbm skal fjell skal bort.

Forsiden akkurat nå