Enda flere driftskontrakter i Troms og Finnmark
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Enda flere driftskontrakter i Troms og Finnmark

Tre små og en større.

Dette fylket har som mål å dele opp driften av fylkesveiene i kontrakter som er håndterbare for lokale entreprenører. Og noen steder er geografien slik at kontraktene må bli små av praktiske årsaker.

Nå har fylket lyst ut noen små driftskontrakter, samt en større. Men for at ikke hvem som som helst som eier en traktor og et skjær skal kunne gi tilbud, så stiller fylket en del økonomiske krav til entreprenørene.

Driftskontrakt 5430 Tromsø 2022-2027:

Fylkesveiene i Tromsø kommune. Veinettet er på 263 kilometer vei, hvorav 22 kilometer er gang- og sykkelvei. Trafikken varierer fra 100 til hele 21.000 i ÅDT.

Økonomiske krav: Leverandørens egenkapital skal være positiv. Leverandørens gjennomsnittlige årlige omsetning bør være minst like stor som den årsomsetning kontrakten vil generere.

Driftskontrakt 5434 Reinøya 2022-2027:

Nord for Tromsø ligger Karlsøy kommune, som består av blant annet Reinøya og Vannøya. Illustrasjon: Norgeskart

Fylkesveiene på Reinøya, i praksis fylkesvei 7908, som ligger i Karlsøy kommune. Veinettet er på snaue 51 kilometer. Trafikken varierer fra 60 til 200 i ÅDT.

Økonomiske krav: Leverandøren skal ha hatt en årlig omsetning på over en million kroner de tre siste årene.

Driftskontrakt 5435 Vannøya 2022-2027:

Fylkesveiene på Vannøya i Karlsøy kommune. Veinettet er på vel 63 kilometer. ÅDT: Fra 100 til 250.

Økonomiske krav: Leverandøren skal ha hatt en årlig omsetning på over to millioner kroner de tre siste årene.

Driftskontrakt 5431 Breivikeidet 2022-2027:

Fylkesveiene 91, 7758 og 7760. Veinettet er på drøye 64 kilometer, inkludert 160 meter gang- og sykkelvei. ÅDT er på 1060 på det meste.

Også her er det økonomiske kravet at leverandøren skal ha hatt en årlig omsetning på over to millioner kroner de tre siste årene.

Alle kontraktene har en gjensidig opsjon for å forlenge kontrakten med 12 måneder fra høsten 2027.

Og tilbudsfrist for alle kontraktene er 22. april.

Forsiden akkurat nå