Her kommer nordre påhugg i Goteviktunnelen. Sprengstein fra den skal brukes til å bygge opp vegbanen gjennom den planlagte tunnelen under Vikafjellet som skal gå gjennom fjell av dårligere kvaliet
Her kommer nordre påhugg i Goteviktunnelen. Sprengstein fra den skal brukes til å bygge opp vegbanen gjennom den planlagte tunnelen under Vikafjellet som skal gå gjennom fjell av dårligere kvaliet (Bilde: Statens vegvesen)

Enda en rassikrings- tunnel i Sogn og Fjordane

Perforeringen av Sogn og Fjordane fortsetter. Nå har Vegvesenet utlyst driving av en 2 880 meter lang tunnel i Vik kommune. Prosjektet er en totalentreprise, så anbudsfristen går ikke ut før 2. oktober.

Goteviktunnelen er navnet. Den inngår i riksveg 13 mellom Vangsnes og kommunesentret i Vik. Profilet blir T9,5. Hensikten med tunnelen er å beskytte de vegfarende mot steinsprang, som det har vært mange av på denne strekningen. Et av dem fikk en dødelig utgang.

Alle installasjonene i tunnelen inngår i oppdraget. Det gjør også også anlegg av 850 meter veg i dagen, omtrent like mye på hver side av tunnelen. Ytterpunktene på strekningen er Vikøyri og Goteviki.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 580 millioner kroner.

Løsmasser og steinmasser skal deponeres to forskjellige steder. Prosjektering og anlegg av deponiplassene inngår i entreprisen. Det samme gjør prosjektering og anlegg av en 2 350 meter lang lokalveg, en parkeringsplass ved Vik skisenter og en kommunal vannledning.

Tunnelsteinen skal senere brukes til å bygge opp vegbanen gjennom den planlagte tunnelen under Vikafjellet. Denne vil bli ca. 15 km lang, men traséen går gjennom fjell som har for dårlig kvalitet til at det egner seg for vegbygging.

I oktober 2020 må Goteviktunnelen være klar til bruk. 1. juni 2021 er siste frist for fullføring av hele anlegget.

Forsiden akkurat nå