Statssekretær Tom Cato Karlsen klippet snoren og åpnet de to første delstrekningene av E6 Helgeland nord. F.v. konserndirektør Albert Hæhre, Hæhre Entreprenør AS, statssekretær Tom Cato Karlsen, Rana-ordfører Geir Waage og regionvegsjef Torbjørn Naimak. (Bilde: Marius Staulen, Statens vegvesen)
Siste finpuss før åpningen som skjedde 6. jul (Bilde: Marius Staulen, Statens vegvesen)
Skamdalen bru sett fra gamle E6 (Bilde:  Alf-Tore Angelsen)

To parseller åpnet på E6 Helgeland nord:

En smak av hvor bra det blir

Med snorklipping og statssekretær på besøk kunne Statens vegvesen og Hæhre slippe trafikken på de to første delstrekningene på E6 Helgeland nord i begynnelsen av juli. Under to har gått for å få ferdig de første 12 kilometerene på kjempeprosjektet.

Den lengste av de to parsellene, strekningen Tjæraskaret-Eiterå, er på 7,3 kilometer. Her går vegen i en helt ny linje ovenfor gamle E6. Den andre er Urlandå-Skamdal. Til sammen 11,6 kilometer.
- Dette er et topp moderne og fremtidsrettet veganlegg. Trafikantene kan se frem til en helt annen hverdag på vegen, med bred og fin kjørebane og oversiktlig sideterreng. Jobben entreprenør Hæhre har gjort her er imponerende. Dette er et studie i vegbygging, sa regionvegsjef Torbjørn Naimak under åpningsseremonien.
Åpningen av strekningen ble gjort av statssekretær Tom Cato Karlsen, som for øvrig var med å ta det første spadetaket i september 2015. Men også regionvegsjefen, Rana-ordfører Geir Waage og konserndirektør Albert Hæhre fra Hæhre Entreprenør AS tok del i snorklippingen.

 

-Lengden på prosjektet er krevende

Jostein Nordstrøm, som er Hæhres prosjektsjef i nord, forteller at arbeidet på det store prosjektet så langt har gått veldig bra, og at framdriften har vært god så langt.
-Vi ligger bra foran skjema. Jeg ser at den ene parsellen Tjæraskaret-Eiterå som ble åpnet 14
måneder før ferdigstillelsesfrist, blir trukket fram som om at det er hele prosjektet som ligger så godt an. Men det er ikke riktig. Men som sagt, vi ligger foran skjema, forteller han.
Han forteller at det så langt ikke har vært noen store overraskelser av anleggsteknisk karakter. Det har vært en del partier med bløte myrområder og leire, men ikke ut over det de er vant med å håndtere på vegprosjekter.
-På de fleste parsellene går trafikken tett opp i anleggsmaskinene hele tiden, og det legges en
betydelig jobb i trafikkomleggingen. Hensynet og sikkerheten både til trafikantene og våre folk som jobber på anlegget veier tungt, så det bruker vi mye tid på.
-Hva har vært mest krevende så langt?
-Lengden på prosjektet. Når anlegget strekker seg over 11-12 mil, blir det store avstander, og det har vi erfart kan være en utfordring. Det er jo sånn at man bruker hele arbeidsdagen på å rekke fram og tilbake fra den ene enden til den andre, forteller Jostein Nordstrøm til Våre Veger.
-Har jobbet i en rasende fart

- Hæhre startet arbeidet her tidligere enn planlagt, og de har jobbet i en rasende fart. Ettersom den nye vegen går i jomfruelig terreng, langt unna trafikk, hus og folk, har entreprenøren kunnet bruke større anleggsmaskiner enn det som er vanlig. Dette er en relativt ny måte å bygge veg på i Norge, og det er veldig effektivt, kunne delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen fastslå på åpningsdagen.

 

Justerer og endrer linja underveis

Ti reguleringsplaner ligger til grunn for delprosjektet E6 Helgeland nord. Opprinnelig var det slik at den nye europavegen i hovedsak skulle følge dagens E6. Men ettersom prosjektet drives etter en såkalt vegutviklingskontrakt, har Statens vegvesen, Hæhre og deres prosjekterende miljø kunnet justere og endre linja der det har vært hensiktsmessig. Det gir et ganske annet sluttprodukt enn forutsatt i utgangspunktet.
- Vi har mer eller mindre omregulert alt siden oppstarten i 2015. De opprinnelige reguleringsplanene har fungert som et grunnlag, som vi har forbedret betydelig. E6 Helgeland nord er et langt bedre prosjekt i dag enn for bare få år siden, sier Maas Pedersen.
De nyregulerte veglinjene går i større grad utenfor dagens E6, noe som gir mindre plunder og heft for trafikantene i byggetiden. Vegen er også rettere og kryssløsninger er forbedret, noe som har gjort det mulig med høyere fartsgrense.
- Rana kommune har vært en meget viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. De har gjort de
nødvendige reguleringsvedtakene i rekordfart, noe som har gjort det mulig for oss å bygge uten opphold, sier delprosjektlederen.

 

En bedre opplevelse

Fakta om E6 Helgeland nord

To parseller åpnet for trafikk 6. juli
Tjæraskaret-Eiterå:
Strekningen er ca. 7,3 kilometer lang, og nye E6 er i hovedsak lagt i en helt ny trasé ovenfor den
gamle europavegen. Det meste av strekningen har fartsgrense 90 km/t.
Urlandå-Skamdal:
Strekningen er ca. 4,3 kilometer lang, og fordeler seg mellom Hemnes og Rana kommune. Ny veg
følger dels eksisterende trasé og dels i nytt terreng.
Totallengde hele prosjektet: 62 km
Entreprenør: Hæhre AS
Kontraktsform: vegutviklingskontrakt
Kostnadsramme: 1,69 milliarder kron

er

Med sommerens åpning har trafikantene fått en smak av hva som venter dem når alle parsellene står
alle 10 parsellene står ferdig i løpet av 2019. På nylagt asfalt bukter vegen seg gjennom det vakre landskapet som fører E6 mot Saltfjellet. Vår opplevelse etter å ha kjørt de nyåpnede parsellene er at den nye vegen gir en bedre opplevelse fordi den ligger høyere i terrenget. At den er bredere med langt færre trange og farlige svinger, med fartsgrense 90 km/t, er selvsagt også med på å øke kjøreopplevelsen.
E6 Helgeland nord strekker seg fra Korgen sør for Mo i Rana til Bolna på Saltfjellet, en strekning på 125 kilometer. Kontrakten med Hæhre omfatter bygging og utbedring i alt 62 kilometer veg.
Prosjektet har en kostnadsramme på 1,69 milliarder kroner.
Helgeland nord er det første de til sammen tre store delprosjektene i Helgelands-pakken, som samlet vil koste nærmere 5,2 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå