Østre landkar og støttemuren under blir stående. Mesteparten av den andre støttemuren er revet for å tilpasses terrenget bak. (Foto: )
Østre landkar og støttemuren under blir stående. Mesteparten av den andre støttemuren er revet for å tilpasses terrenget bak. (Foto: ) (Foto: Anders Haakonsen)

Østensjøveien:

En flaskehals er borte i Oslo

En flaskehals forsvant fra veinettet i Oslo i helgen. Fire meter var fri høyde under en bru som hadde ført T-banen over Østensjøveien i 99 år. Nå er brua revet.

Bakgrunnen for rivingen var at T-banetraséen mellom stasjonene Brynseng og Hellerud ikke holdt mål. Det var først og fremst kurvaturen som var for dårlig. Den eldgamle brua over Østensjøveien måtte også skiftes ut.

Gammelbrua var en stålbjelkebru med en spennlengde på vel 20 meter. Et veldig høyt steg i bjelkene var årsaken til den lave frie høyden under brua.

Nå er den borte. T-banebrua som skal erstatte den, er en betongbru med en lengde på 78 meter og en fri høyde som ingen lastebilsjåfør behøver å bekymre seg for - 6,7 meter.

Den 99 år gamle T-banebrua besto av to bjelkepar. Bjelkene i hvert par var koblet sammen med tverrkryss. Her har det første paret gått i bakken. Grusen over vegen ble lagt ut for å beskytte en el-kabel under vegen mot fallende stål. Rivingen ble utført av AF Decom. Foto:  Anders Haakonsen

Minste kurveradius på den gamle banen var 119 meter. På den nye blir den 196 meter

Det er fellestraséen for Østensjø- og Furusetbanen som er lagt om, Strekningen er ca. 800 meter lang, hvorav tunnelen utgjør 375 meter. Ytterligere 600 meter av denne traséen er oppgradert. I den inngår det en 66 meter lang bru som er skiftet ut.

Den nedlagte T-banetraséen skal bygges om til turvei. Arbeidet vil bli fullført neste år.

En bieffekt av prosjektet er fire boligblokker med til sammen 160 leiligheter som er bygd like ved den gamle T-banetraséen. Minst to av blokkene står så nært at de ikke kunne blitt bygd hvis banen ikke hadde blitt flyttet.

Dette var en daglig syn ved T-baneunderkjøringen i Østensjøveien i Oslo, inntil sist helg. Foto: Sporveien.
Les også

Forsiden akkurat nå