Fra brua og oppover, i ytterkant av denne svingen av elva Tista, skal det skje.
Fra brua og oppover, i ytterkant av denne svingen av elva Tista, skal det skje. (Illustrasjon: Viken fylkeskommune)

Elva graver seg under bygata: Nå skal det spuntes og sikres i Halden

Nærmere 200 meter av fylkesvei 220 må sikres mot elvebrudd.

Fylkesvei 220, også kjent som Torgny Segerstedts gate, ligger ved elva Tista i Halden. Her er det over tid blitt vasket ut masser bak støttemuren mot elva, og det har ført til setninger i gatelegemet.

Nå har Viken fylkeskommune bestemt at det skal graves og spuntes, og konkurransen for oppdraget er lyst ut.

Det dreier seg om en strekning på rundt 180 meter av gata, mellom krysset ved Halden Bybru og Jacob Blochs gate.

Les også

Fine masser er vasket ut

Anleggsområdet: Kartet viser hvor det skal spuntes. Illustrasjon: Viken fylkeskommune

Dykkere har vært nede i elva og undersøkt, og det er gjort prøvegravinger. Undersøkelsene viser at masser har rast ut og at det er blitt setninger bak
støttemuren. Årsaken er utvasking og erosjon av massene gjennom flere hull i
trespuntveggen under støttemuren. I og med at det er vannstandsvariasjoner i elva, har finere masser blitt vasket ut over tid.

Støttemuren er altså fundamentert på en betongplate som står på trepæler. Konstruksjonen er gammel, og har behov for rehabilitering.

Oppdraget ser slik ut: Det skal rammes ny stålspunt i bakkant av eksisterende støttemur for å hindre mer erosjon fra elva. Spunten er planlagt etablert med fremtidige bakenforliggende løsmassestag. De stagene monteres senere, og det blir i en eventuell rehabilitering av støttemuren. Løsmassestagene inngår derfor ikke i denne entreprisen.

Torgny Segerstedts gate er en viktig del av en transportvei som Viken fylkeskommune forutsetter skal være åpen for trafikk.

Ei rekke med trær langs gateløpet må fjernes for at entreprenøren skal kunne ramme ned spunten. Trerekka skal reetableres etter at spunten er rammet.

Hafslund/Elvia har forøvrig en gammel høyspentkabel fra 1940 i området som kommer i veien for spunten. Dessuten finnes det fiberkabler fra flere leverandører.

Entreprenøren skal også montere rekkverk på eksisterende granittmur langs Tista samt langs Torgny Segerstedts gate.

Les også

Ferdig i juni 2021

Noen cirkamengder i entreprisen:

  • Graving, masseflytting og tilbakefylling: 1200 m³
  • Ramming av spunt: 1800 m²
  • Asfaltert vei: 780 m²
  • Kantstein i betong: 180 m
  • Rekkverk av stål: 180 m

Oppdraget skal være ferdig 1. juni 2021. Delfrister: 20 prosent av selve spuntarbeidene skal være utført ved årsskiftet, og hele spuntarbeidet skal være avsluttet 1. mars.

Byggherren holder tilbudsbefaring 28. oktober, og frist for å gi tilbud på jobben er 13. november.

Forsiden akkurat nå