Den stiplete blå linjen på vestsiden av fjorden markerer Molvikhammartunnelen. De som vil utføre elektro- og SRO-montasjen i tunnelen, må gi anbud innen 19. desember. (Ill.: Statens vegvesen)
Den stiplete blå linjen på vestsiden av fjorden markerer Molvikhammartunnelen. De som vil utføre elektro- og SRO-montasjen i tunnelen, må gi anbud innen 19. desember. (Ill.: Statens vegvesen)

Elektrojobb i Molvikhammartunnelen

Etter gjennomslaget i Molvikhammartunnelen er det klart for elektroarbeidet. De som er interessert i den jobben, må finne ut hva de skal ha innen 19. desember.

Den 2,7 km lange tunnelen inngår i fylkesveg 76 i Nordland, også kjent som Tosenvegen. I denne skal det installeres åtte vifter og tre fordelingstavler, i tillegg til kabelbru, belysning, sikkerhetsutrustning og SRO-anlegg.

Øst for tunnelen blir det veglysanlegg med fem lyspunkter.

Entreprisen omfatter både levering og montering av utstyret, dessuten detaljprosjektering og dokumentasjon av de viktigste installasjonene.

Gjennomslaget i Molvikhammartunnelen fant sted 24. november, nesten et halvt år forsinket. Årsaken er kvikkleire nedenfor tilstøtende veg øst for tunnelen. Vegvesenet var klar over at det var kvikkleire i området da driving av tunnelen ble utlyst, men omfanget viste seg å være større enn antatt.

Problemene med kvikkleiren har fordyret prosjektet med ca. 30 millioner kroner. I følge de siste overslaget vil den endelige regningen komme på 300 millioner kroner. Åpning av tunnelen vil trolig finne sted på sensommeren eller tidlig på høsten neste år.

Forsiden akkurat nå