Bildet viser nordre innslag til de to løpene i Espatunnelen på E 6. De som vil levere og montere elektro- og SRO-utstyr i denne og to andre tunneler, må gi anbud innen 21. mars. (Ill.: Statens vegvesen)
Bildet viser nordre innslag til de to løpene i Espatunnelen på E 6. De som vil levere og montere elektro- og SRO-utstyr i denne og to andre tunneler, må gi anbud innen 21. mars. (Ill.: Statens vegvesen)

Elektro- og SRO-oppdrag på Fellesprosjektet

Tre tunneler på E 6 med en samlet lengde på 3 780 meter trenger elektro- og SRO-utstyr.  Arbeidet er delt på to entrepriser. Begge har anbudsfrist 21. mars.  

Tunnelene inngår i strekningen Minnesund-Labbdalen langs østsiden av Mjøsa, bedre kjent kjent som Fellesprosjektet E 6/Dovrebanen. På denne strekningen er det tre vegtunneler: Den 730 meter lange Korslundtunnelen, den 2 400 meter lange Morskogtunnelen og den 650 meter lange Espatunnelen. Alle har to løp.

Elektroentreprisen omfatter levering, montering og tilkobling av blant annet 8 hovedfordelinger, 8 nødstrømsfordelinger, 70 nødskap, 8 UPS, 6 snømelteanlegg, 57 tilkoplinger til vifter, pluss jordingsanlegg, kabelanlegg og ledelys.

Montering og tilkopling av lysarmaturer inngår også i entreprisen, men ikke levering av disse.

Kabelbruer og ventilatorer blir montert i andre entrepriser.

SRO-entreprisen omfatter levering, montering og tilkobling av blant annet kjørefeltsignaler, fartsgrenseskilt, variable skilt, bommer, nødstyreskap og  ITV i og utenfor tunnelene.

Vegvesenet tar sikte på at arbeidet skal komme i gang 14. mai. Innen 24. november neste år må begge oppdragene være fullført.

 

Forsiden akkurat nå