Elektro: Ny driftskontrakt for Bergensområdet til rundt 150 mill   
(Illustrasjonsfoto: BMO Elektro)

Elektro: Ny driftskontrakt for Bergensområdet til rundt 150 mill   

Vegvesenets nye kontrakt heter formelt 9352 Bergen 2022-2027, og handler om drift og vedlikehold av elektriske anlegg på riksveier og tilhørende anlegg i kommunene Alver, Bjørnefjorden, Bergen, Gulen, Masfjorden, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Verdien er anslått til 150 millioner kroner.

Kartet viser veiene som inngår i kontrakten. Illustrasjon: Statens vegvesen

Det er i utgangspunktet snakk om utstyret i 80 tunneler, men kan bli flere.

Andre elektriske anlegg i kontrakten:

  • 41 trafikksignalanlegg
  • 12 værstasjoner
  • 74 trafikkregistreringsstasjoner
  • 21 ATK-punkt
  • 350 trafikkstyringsobjekter i dagen
  • 3 bruer med elektriske anlegg
  • 6 sideanlegg med elektriske anlegg
  • 1550 belysningspunkter utenfor tunnel

Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med ett, to eller tre år. Byggherren kan forlenge den med 12 måneder når det ellers passer.

Tilbudsfrist er 7. april.

Les også

Forsiden akkurat nå