Et jordskred traff 2. september et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag. Bjørg Hendset (85) omkom.
Et jordskred traff 2. september et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag. Bjørg Hendset (85) omkom. (Foto: Kåre Hendset/NTB)

Ekspertgruppa: Arbeidet med ny E39 utløste skredet i Hennset

– Teknisk årsak til skredet er arbeider utført i forbindelse med ny E39 Betna-Hestnes, sier Lars Andresen (NGI), leder av ekspertgruppa som har sett på årsaken til skredet.

2. september i år gikk det et jordskred i Hennset i Heim kommune, der Bjørg Hendset (85) omkom.

Ekspertgruppa er opprettet av Statens Vegvesen, som er ansvarlig for utbyggingen av E39. Gruppa består i tillegg til Andresen av Anders Beitnes, Johan Arnt Vatnan, Arnstein Watn og Ingrid Havnen fra NVE.

– Her har ekspertgruppa gjort et godt og grundig arbeid. Det er viktig at vi forstår hva som skjedde, slik at vi kan lære av det for å unngå at det skjer igjen. Funnene i rapporten er også i tråd med Statens vegvesen sine egne vurderinger, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen, som mottok ekspertgruppas rapport mandag 12. desember.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding.

To faktorer førte til skredet

Gruppa har hentet inn data fra mange ulike kilder for å få kunnskap om terrengmessige, geologiske, geotekniske, hydrologiske og hydrometeorologiske forhold. De har også intervjuet vitner og berørte. Analysene til ekspertgruppa har gjort at de har kommet til følgende konklusjon:

– Det har vært økt tilførsel av vann mot løsmassene i skredområdet. Kvelden 2. september ble det i forbindelse med anleggsarbeidet flyttet masse. Dette førte til at det ble en overbelastning av skråningen med de bløte løsmassene. Disse to tingene sammen førte til at skredet ble utløst, sier Andresen i meldingen.

Ekspertgruppa for Hennsetskredet i Heim kommune har presentert de tekniske årsakene til skredet. Foto: Bertelsen & Garpestad

Andresen forteller at utbyggingsarbeidet utilsiktet har ledet vann fra den lokale Torbugbekkens nedslagsfelt til skredområdet. I tillegg var juli særdeles våt.

– Oppbløtingen av massene gjorde grunnen mer ustabil, og når man får en tilleggsbelastning på massene gjennom å legge på jordmasser på toppen, utløser det skredet, fortsetter Andresen.

Konkrete tiltak

Ekspertgruppa anbefaler noen umiddelbare konkrete tiltak:

  • Gjennomføre en risikoanalyse
  • Ha et særskilt fokus på å unngå vann på avveie
  • Påse at både midlertidige og permanente tiltak kun utføres på bakgrunn av planlagte og prosjekterte løsninger.
  • Tett oppfølging der det systematisk verifiseres at forholdene er som forutsatt og at tiltakene fungerer som tiltenkt.

– Vi tar disse tiltakene på alvor. De fleste er allerede blitt innført, sier Ove Nesje i Vegvesenet.

Ekspertgruppa fortsetter arbeidet

Ekspertgruppa skal jobbe videre med å se årsakene til Hennsetskredet i en større sammenheng, for å se på lærings- og forbedringspunkter for å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.

Ekspertgruppa planlegger å legge fram en utfyllende rapport om dette før påske 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå