EBA lanserer e-læringskurs i vinterdrift
(Bilde: Bjørn Olav Amundsen)

EBA lanserer e-læringskurs i vinterdrift

EBA har produsert et nytt e-læringskurs i vinterdrift veg. Kurset er ment for alle operatører og arbeidsledere innenfor vinterdrift av veg.

Kurset er tilgjengelig på Byggenæringens Nettskole.

Bakgrunnen for kurset er at Statens Vegvesen tidligere arrangerte kurs i vinterdrift, et kurs over fire dager som alle operatører måtte gjennomføre. Kursbevis var tilstrekkelig kompetanse.

For to år siden fikk entreprenørene selv ansvar for opplæring i noen vedlikeholdskontrakter, og SVV stilte da krav til kompetanse i form av en test.

Nå er det gjengs i alle kontrakter. Alle operatører må gå opp til test på samme måte som for å ta førerprøven. E-læringen inneholder alle modulene i læreboka og gir operatørene kompetanse til å bestå den avsluttende testen.

- Hovedgrunnen til at vi har kjøpt åpen helårslisens er at dette kurset nå er pålagt i kontraktene. Når det er sagt, så er vi sikre på at det å kjøre e-læring i stedet for vanlig kurs vil spare oss for veldig mye tid. I tillegg vil vi nå kunne tilby dette kurset til alle som jobber for oss, også kontoransatte, noe som betyr økt kompetanse over hele linjen, sier Terje Bache – fagansvarlig for drift og vedlikehold i NCC og leder av EBA sitt drift- og vedlikeholdsutvalg.

E-læringskurset inneholder mye filmmateriale, der folk fra næringen er formidlere av ulike faglige tema. Kurset har en varighet på ca tre timer og avsluttes med en prøve som forbereder for test på Vegvesenets vegstasjoner. 

Forsiden akkurat nå