Prosjektet omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune.
Prosjektet omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune. (Bilde: Statens vegvesen)

E6-oppdrag til AF Gruppen

AF Gruppen er innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag. Kontrakten er har en anslått verdi på nesten 1 milliard kroner.

Det er Statens vegvesen region midt som har gjort innstillingen, opplyser AF Gruppen i en pressemelding.

– Arbeidene gjelder parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua og består i hovedsak av veibygging inkludert tunnel- og betongarbeid, skriver selskapet.

Arbeidene starter i september 2017 og skal etter planen ferdigstilles i 2021. Verdien på kontrakten er anslått til 994 millioner kroner.

Kart E6 Soknedal
Kart E6 Soknedal

Det var totalt fem entreprenører som leverte tilbud: Hæhre, NCC, AF Gruppen, LNS/PNC (Arbeidsfellesskap mellom Leonard Nilsen og Østeriske PORR) og TOTO (Italiensk). Entreprenørene leverte to konvolutter i såkalt to-konvolutt system. Den første med kvalifikasjonspapirer, egen vurdering av framdriftsplaner med milepeler, beskrivelse av hvordan prosjektet er planlagt gjennomført, CV-er og organisasjonsplaner. Den siste konvolutten inneholdt tilbudsprisen.

Den første konvolutten ble evaluert og gitt karakterer på før den andre konvolutten med prisene ble åpnet. Vegvesenet vurderte AF Gruppen til å ha det beste forholdet mellom pris og kvalitet ut fra kriterier som var satt i konkurransegrunnlaget.

Alle tilbyderne ble funnet kvalifisert til jobben. Tilbudet til AF Gruppen AS var på om lag 993 millioner kroner. De andre tilbudene lå mellom 1071 millioner kroner til 1169 millioner kroner. AF gruppen ble også vurdert som den beste på de andre tildelingskriteriene.

- Vi regner med å inngå kontrakt i august, og deretter samhandle i perioden fram til midten av september. Vi ser fram til å starte opp arbeidet i Soknedal, og nå nærmer det seg storinnrykk med tunge maskiner i området, forteller prosjektleder Harald I. Johnsen.

Forsiden akkurat nå