De søndre portalene til Glaskartunnelene ved Åsane.
De søndre portalene til Glaskartunnelene ved Åsane. (Foto: Google Maps)

E39-tunnel ved Bergen skal rustes helt opp

To korte tunneler skal være ferdige til september 2024.

Glaskartunnelen ligger på E39 i Åsane nord for Bergen. Det er en toløpstunnel med to
kjørefelt i hver retning.

Sørgående løp er på 597 meter og ble åpnet i 1990, profilet er T9,5. Nordgående løp er på 585 meter og ble åpnet i 1994, og profilet er T11,5.

ÅDT i 2020 var 48.000.

Nå har Vegvesenet lyst ut full oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, sam alt av anleggs- og byggeteknisk utstyr i de to tunnelløpene. Nye grøfter, sprenging, sikring av berg og ny vann- og frostsikring. For å nevne noe.

Frist for å bli ferdig er 1. september 2024.

Dette er en konkurranse med forhandling, og Vegvesenet vil velge ut fire leverandører til å konkurrere om oppdraget.

Noen viktige datoer:

  • Tilbudskonferanse: 24. oktober
  • Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse: 31. oktober
  • Frist for innlevering av første tilbud: 2. desember
  • Kontraktsignering er planlagt i januar 2023, og oppstart i februar.
Les også

 

Forsiden akkurat nå