Arbeidet med ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst er inne i avsluttende fase. Veien åpnes for trafikk som planlagt i begynnelsen av november. Bildet er fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor prosjektet kobles sammen med parsellen Mandal øst-Mandal by som åpnet i desember 2021.
Arbeidet med ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst er inne i avsluttende fase. Veien åpnes for trafikk som planlagt i begynnelsen av november. Bildet er fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor prosjektet kobles sammen med parsellen Mandal øst-Mandal by som åpnet i desember 2021. (Foto: Nye Veier)

E39 Kristiansand-Mandal åpner i november

Nye Veiers E39-prosjekt Kristiansand vest til Mandal øst begynner å bli ferdig. I begynnelsen av november settes det som planlagt trafikk på den 19 kilometer lange strekningen.

Av anleggsarbeid gjenstår å fullføre et par konstruksjoner og noen arbeider utenfor sikkerhetssonene. Veianlegget inneholder mange sensor- og tekniske styresystemer. Tiden fram mot veiåpning brukes til å sjekke at alle systemer fungerer som de skal.

Åpner som planlagt

– Testperioden i samarbeid med Vegtrafikksentralen er godt i gang og ser lovende ut, og her vies tunnelsikkerhet og -teknologi spesiell oppmerksomhet. Dette er grunnlaget for sikkerhetsgodkjenninger. Vi har vært tydelige på at vi forventer veiåpning høsten 2022. Nå er arbeidet kommet så langt at vi styrer mot å sette trafikk på ny E 39 i begynnelsen av november. Eksakt dato er ennå ikke klarlagt, sier prosjektsjef Harald J. Solvik i en pressemelding.

Etter åpningen av firefeltsveien fra Kristiansand til kommunegrensen mot Lindesnes vil strekningens motorveikryss (Grauthellerkrysset) i det østlige grensesnittet, nær Kristiansand sentrum, bli fullført frem mot våren 2023.

– Ved fullførelsen vil vi ha direkteførte ramper i alle bevegelser fra og til sentrum, og tilsvarende tilrettelagt for E18 mot Oslo, via Ytre ring-prosjektet. I krysset kobles også det som blir gamle E 39 vestover. Som en del av prosjektet, bygges også ny fylkesvei til Mjåvann industriområde. Den sikrer industriområdets mange bedrifter og arbeidsplasser direkteadkomst til ny E 39, forteller Solvik i meldingen.

Halverer reisetiden mellom Mandal og Kristiansand

Med åpningen blir det sammenhengende firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Kristiansand til Mandalskrysset. Derfra er det seks kilometer med tilførselsvei med fartsgrense 90 km/t til sentrumsnært Mandal by. Reisetiden mellom de to byene blir halvert, og knytter de to Agder-byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Les også

Forsiden akkurat nå