Detter er Kvelluren bru på E39. Den skal bare ta nordgående trafikk når den nye brua blir ferdig. Bredden er ikke større enn nødvendig. Feltet lengst til venstre på bildet, blir pårampe for Hovekrysset og avrampe for Sandvedkrysset. (Foto: Anders Haakonsen)
Detter er Kvelluren bru på E39. Den skal bare ta nordgående trafikk når den nye brua blir ferdig. Bredden er ikke større enn nødvendig. Feltet lengst til venstre på bildet, blir pårampe for Hovekrysset og avrampe for Sandvedkrysset. (Foto: Anders Haakonsen)

E39 gjennom Sandnes utvides

E39 skal utvides fra to til fire felt mellom to kryss i Sandnes. Oppdraget omfatter også ombygging av et av kryssene og utvidelse av 700 meter av en fylkesveg. Anbudsfristen er satt til 21. januar.

Strekningen på E39 som skal utvides går mellom Sandved og Hove. Den er bare 1 400 meter lang, men jobben blir komplisert. Den 352 meter lange Kvelluren bru ligger mellom kryssene. Når vegen skal få fire felt, må det bygges ny parallell bru på sørsiden av den nåværende.

I dag er Sandved det sørlige endepunktet for firefeltsvegen mellom Stavanger og Sandnes. Vegvesenet mener at det er behov for å utvide E39 lengre enn til Hove, men det er ingen godkjent reguleringsplan for en slik utvidelse.

Fylkesvegen som skal utvides har nummer 325. Den er også kjent som Jærveien. Den aktuelle strekningen går under E39. Krysset mellom fylkesvegen og østvendte ramper til E39 skal gjøres om til rundkjøring.

Krysset som skal bygges om, er Hovekrysset hvor E39 møter riksveg 13.

Omfattende støyskjerming og oppgradering av det kommunale VA-anlegget langs fylkesveg 325 inngår i oppdraget.

Prosjektering av veger og ramper er utført av Rambøll. Statens vegvesen har prosjektert den nye Kvelluren bru i egenregi.

Utvidelsen av de to vegene blir finansiert med penger fra Nord-Jærenpakken og bevilgninger over statsbudsjettet. Sommeren 2017 blir jobben fullført.

 

Forsiden akkurat nå