Prosjektleder Tom Hedalen og regionsjef Lene Sælen Rivenes signerte kontrakt mellom Statens vegvesen og Excact Geo Survey i dag. Kontrakten gjelder setningsmåling på E18 Lysaker-Ramstadsletta.
Prosjektleder Tom Hedalen og regionsjef Lene Sælen Rivenes signerte kontrakt mellom Statens vegvesen og Excact Geo Survey i dag. Kontrakten gjelder setningsmåling på E18 Lysaker-Ramstadsletta. (Foto: Dagrun Husum, Statens vegvesen)

E18 Vestkorridoren: Skal måle setninger på 600 bygninger

Statens vegvesen og Exact Geo Survey signerte i dag kontrakt på måling av setninger på rundt 600 bygninger og konstruksjoner langs E18 Lysaker–Ramstadsletta.

Kontraktssummen er på 13,8 millioner kroner og arbeidet starter i løpet av høsten.

Firmaet var lavest i pris av de fire som la inn tilbud på jobben.

Statens vegvesen har anslått at anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadsletta kan komme til å påvirke rundt 520 boliger, 25 boligblokker og 50 næringsbygg.

Setningsmålinger er nødvendig for å overvåke mulige setninger på eksisterende bebyggelse og konstruksjoner i forbindelse med anleggsarbeidene. I tillegg vil informasjonen brukes som dokumentasjon ved eventuelle skadesaker på omkringliggende bebyggelse.

Les også

Starter arbeidet før jul

Etter planen starter Excact Geo Survey det omfattende arbeidet med å måle setninger på bygninger og konstruksjoner allerede i år. Kontraktssummen er på 13,8 millioner kroner og varigheten på kontrakten er rundt åtte år. Hoveddelen av arbeidet vil bli gjort de første årene da målepunkter og bolter skal etableres.

Prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta går gjennom tett bebyggelse, og arbeidet med setningsmåling omfatter også nødvendig kontakt med grunneiere. Fristen for å montere bolter og utgangsmåling er satt til flere måneder før anleggsstart for de forskjellige områdene i prosjektet. Excact Geo Survey vil deretter gjennomføre nye innmålinger i to omganger. Etter at arbeidet med hovedentreprisene har startet, vil det være behov for nye innmålinger av eksiterende bolter i tillegg til oppdrag ved mistanke om setning og/eller eventuelle skadesaker.

Les også

Første av tre kontrakter

Kontrakten med Exact Geo Survey er den første av tre leverandørkontakter på oppfølging av setninger, vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelse.

Vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelser blir egne kontrakter som lyses ut i løpet av høsten 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå