Planlagt tunneltrase for ny E18 (i blått) passerer ei dyprenne under Sandvikselva. Dyprenna antas å sammenfalle med en svakhetssone eller forkastning (markert i rødt). God informasjon om grunnforholdene i dette området er viktig for prosjektet.
Planlagt tunneltrase for ny E18 (i blått) passerer ei dyprenne under Sandvikselva. Dyprenna antas å sammenfalle med en svakhetssone eller forkastning (markert i rødt). God informasjon om grunnforholdene i dette området er viktig for prosjektet. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

E18 Vestkorridoren: Det kan bli krevende å bygge tunnel under Sandvikselva

Vegvesenet lyser ut seismiske undersøkelser langs deler av den nye traseen. Hvordan ser det egentlig ut under Sandvikselva?

Statens vegvesen ønsker tilbud på levering av seismiske undersøkelser på land og i vann for nye E18 Vestkorridoren.

Områdene som skal undersøkes ligger ved Blommenholm, i Sandvika sentrum, Jongsåsveien, Bjerkoddveien og ved Slependen.

Byggherren vil skaffe seg mer kunnskap om dybde til bergoverflaten og mulige svakhetssoner og variasjoner i kvaliteten på bergmassene.

Noen steder er det svært viktig å få avklart hvor kinkige forhold det er. Som Vegvesenet beskriver det der traseen for den nye Sandvikatunnelen passerer under Sandvikselva: «God informasjon om grunnforholdene er vesentlig for prosjektet.»

Ved Sandvikselva regner byggherren med at det er kompliserte grunnforhold, noe som vil bety en komplisert tunneljobb. Vegvesenet vil ha en spesiell vurdering av mulighetene for gjennomføring av prosjektet i dette området.

Statens vegvesen planlegger totalt å få gjort seismiske undersøkelser i fem delområder langs nye E18. Anslått omfang på de geofysiske undersøkelsene er totalt 1905 meter, fordelt på 1555 meter refraksjonsseismikk på land og cirka 350 meter refraksjon- og refleksjonsseismikk i og ved Sandvikselva.

Les også

Dyprenne under Sandvikselva

Den planlagte tunneltraseen passerer ei dyprenne under Sandvikselva. Dyprenna er tolket å sammenfalle med en markert svakhetssone/forkastning. Basert på totalsonderinger i området antar byggherren at bergoverflaten faller svært bratt på begge sider av dyprenna. Vegvesenet planlegger flere typer grunnundersøkelser, hvor refraksjons- og refleksjonsseismikk vil være én del.

Oppdraget med de seismiske undersøkelsene skal vare i sju måneder, og frist for å gi tilbud er 7. juni.

Forsiden akkurat nå