Steinsastunnelen på E18 ved Lillesand.
Steinsastunnelen på E18 ved Lillesand. (Bilde: Wikipedia)

E18-tunnel stengt i fire uker

Et mindre ras i vestgående løp gjennom Steinsåstunnelen på E18 ved Lillesand har ført til at det ene løpet blir holdt stengt i fire uker.

Raset på noen få kubikk med stein og leire, har gått mellom selve tunnelveggene og elementene. Selve vegbanen er ikke berørt og raset har heller ikke vært synlig for trafikantene. Det ble oppdaget ved en rutinekontroll. Daglig leder i Agder OPS Vegselskap, Jan Walle, antar likevel at raset er av relativt ny dato.

Veidekke AS har fått oppgaven med å rydde opp og støpe en særskilt sikring av tunnelvegger og tak der raset har gått.

Opprinnelig ble oppryddingstiden anslått til ca en uke, men det viser seg nå at arbeidet vil ta rundt fire uker – dvs. til midt i oktober.

Forsiden akkurat nå