PROSJEKTER

E18: Grønt lys for utvidelse fra Slependen til Nesbru

– En skikkelig bra dag for både Vegvesenet, trafikantene og naboer til E18 i Vestkorridoren, sier prosjektleder Tom Hedalen etter at Samferdselsdepartementet i går sa ja til å utvide del 2 av E18 Vestkorridoren.

Foto: Statens vegvesen
23. feb. 2021 - 10:14

E18 Vestkorridoren i Bærum og Asker kommuner er opprinnelig delt i tre etapper: E18 Lysaker-Ramstadsletta (inkl. Lysaker kollektivterminal) som skal stå ferdig i 2028, E18 Ramstadsletta-Slependen der det pågår arbeid med reguleringsplan og E18 Slependen-Drengsrud.

Samferdselsdepartementet sa i går ja til Vegvesenets forslag om å justere etappedelingen slik at etappe 2 heretter vil gå fra Ramstadsletta til Nesbru. Hensynet til rasjonell utbygging og mulighet til å velge løsning som holder kostnadene nede, var noe av det samferdselsminister Knut Arild Hareide trakk fram som begrunnelse i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Les også

Betyr mer effektiv gjennomføring

En fornøyd prosjektleder Tom Hedalen konstaterer at han dermed kan love en løsning som kan gjennomføres effektivt og rasjonelt samtidig som vi unngår store belastninger for trafikanter og naboer.

Endring av etappedelet fra Slependen til Nesbru; Ramper til/fra E18 i dagens kryss med Nesøyaveien fjernes og det bygges et nytt kryss med lokalveien vest for IKEA. Grønne veier viser hovedsamlevei og ramper, røde veier viser hovedsykkelvei og blå veier viser bussløsning. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Det betyr at vi nå kan planlegge en løsning som ikke øker trafikken på lokalvegene slik den opprinnelige løsningen ville ha gjort. Da unngår vi samtidig at framkommeligheten for buss  blir redusert og vi har grunnlaget for høyere trafikksikkerhet, sier han i en melding.

Les også

Et kinderegg av en løsning

Justeringen av etappedelet er resultatet av en totalgjennomgang av prosjektet som Statens vegvesen gjorde høsten 2020. Hensikten var finne løsninger som sikret rasjonell utbygging og som minimerer kostnader og belastning for naboer.

Resultatet var forslag om justering av etappedelet og bygging av nytt kryss med lokalveier vest for IKEA. Dette skulle optimalisere strekningen, redusere ulempene for trafikantene, unngå kostnadsendringer og øke nytten. Forslaget innebærer at det opprinnelig krysset med lokalveier og E18 ved Slependen blir fjernet.

– Våre beregninger har vist at et system med kryss med lokalveien på E18 vest for IKEA gir større nytte enn et system uten kryss mellom lokalveien og E18, understreker Hedalen.

Les også

Samme totalkostnad

Justeringene av etappedelet mellom etappe to og tre innebærer ingen endringer i de samlede kostnadene for de to parsellene, eller E18 Vestkorridoren som helhet. Men endring i prosjekt og etappeinndeling gjør at styringsmålet for etappe to blir endret. Nytt kostnadsanslag for denne strekningen er på rundt 11,4 milliarder 2020-kroner.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.