PROSJEKTER

E18 endelig ferdig i Østfold

6,4 kilometer ny tofelts motorveg med 90 km/t-grense er ferdig. Nå går det radig helt fra riksgrensen og nesten til Akershus-grensa.

Bjørn Olav Amundsen
25. okt. 2017 - 15:15

E18 gjennom Østfold er en sentral vegstrekning i Norge. Opp mot 25 prosent av all godstransport på veg mellom Norge og utlandet går over E18, ifølge Vegvesenet.

95 prosent av den nye strekningen var ferdigstilt og ble åpnet for trafikk i slutten av mai. Det var grovt sett snakk om vegen mellom riksgrensen og Ørje.

Å bygge brua Norgesporten i Ørje har derimot ikke gått så friksjonsfritt, men med nattarbeid i september skal den åpne innen fristen 1. oktober. Det blir en åpningsseremoni i begynnelsen av november, som også er en markering av at hele E18-pakka gjennom Østfold er ferdig.

– Vi støter alltid på noen utfordringer, og det har vi gjort her også. Men det har vi fikset. Det er egentlig kun en del masseutskifting ved Ørje som har vært litt uventet, utenom forsinkelsene med brua, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen.

– Ellers har arbeidet gått utrolig bra, og vi var fornøyd med å kunne åpne selve vegen i mai i år, sier hun.

 

Jomfruelig terreng

Vegen er for det aller meste bygd i jomfruelig terreng bestående av berg og myr. Et myrområde – Stormosen – er leveområde for hele 24 øyenstikkerarter av de 48 som lever i Norge, og har derfor fått ekstra lange Stormosen bru som kryssing. For øvrig er 11 rødlisterarter registrert i prosjektet.

Kontrakten for utførelsen av E18 Riksgrensen – Ørje ble tildelt Hæhre i 2015. Hæhre utfører selv betongkonstruksjonene på brua, mens underleverandøren NLI er ansvarlig for stålkonstruksjonen. NLI har igjen med seg TTS i Latvia på fabrikasjon. Bridon leverer strekkstagene.

Men det har vært problemer med de 25 stålelementene som er fraktet fra Riga på vogntog. Prosjektet har slitt med kvaliteten på stålet og sveisingen i elementene. Det har ordnet seg, men monteringen har tatt lenger tid enn beregnet.

– Vegen i terrenget har gått veldig greit, men Norgesporten er det verre med, sier Hæhres prosjektleder Marius Hæhre Ødegård.

– Selve E18 med sideveger og alt tilhørende har gått etter planen. På Norgesporten har vi hatt utfordringer med kvaliteten på stålet og sveisingen, og produksjonen har tatt lenger tid enn antatt.

– Brua blir ferdig til 1. oktober?

– Vi gjør alt hva vi kan for å få til det, forteller en travel Ødegård midt i september.

 

Konsekvenser?

– Mener Vegvesenet det vil få konsekvenser at brumonteringen ble forsinket?

– Det får entreprenøren og vi snakke om oss imellom etterpå, sier Elin Bustnes Amundsen i Statens Vegvesen.

Av masseflytting er det altså blitt noe mer utskifting enn ventet. Dessuten kom et nytt forbikjøringsfelt til i planleggingsperioden.

E18 Ørje-Riksgrensen

Tofelts motorveg med midtdeler og forbikjøringsfelt

Norgesporten bru: Strekkstagbru med et tårn på 50 meters høyde.

Anleggsstart: Sommeren 2015

Åpning: 1. oktober 2017

ÅDT: 5700 (ca 20 % tungtransport)

Antatt ÅDT 2041: 8500

Kontraktsverdi: Ca. 452 mill kr.

Hovedentreprenør: Hæhre

Bruleverandør og montering Norgesporten: NLI

Prosjektet har brukt 25.000 kubikkmeter i veglegemet der nye E18 går parallelt med gamle E18 over en strekning på rundt 300 meter. Dette for å stabilisere massene og hindre kollaps.

Strekningen er cirka 6,4 kilometer lang, med en bredde på 12,5 meter og med fartsgrense på 90 km/t.  Ved selve grenseovergangen vil det være en kortere strekning med lavere hastighet og stedstilpasset utforming og standard.

Gjennom Ørje sentrum følger ny E18 dagens veg. Avkjørsler stenges og lokaltrafikk skal føres i nye toplanskryss. Det innebærer omfattende bygging av nye lokalveger, samt gang- og sykkelveger. Hastigheten blir satt ned til 70 km/t gjennom Ørje sentrum, og vegen har fått en mer sentrumstilpasset profil.

Ved kontrollstasjonen nærmere Ørje er det etablerte en ny døgnhvileplass for lastebilsjåfører, med kjøkken og toaletter i et nytt servicebygg. Andre vegfarende vil kunne bruke den nye rasteplassen ved Norgesporten.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.