- Takk for jobben så langt og gratulerer med dagen sier prosjektleder i Skanska Bjarte Næss til prosjektleder i Statens vegvesen May Bente Hiim Sindre.
- Takk for jobben så langt og gratulerer med dagen sier prosjektleder i Skanska Bjarte Næss til prosjektleder i Statens vegvesen May Bente Hiim Sindre. (Foto: Kjell Wold)

E16 Sollihøgda: Første salve i tunnelen som skal bli 3,4 km lang

Tirsdag braket det løs med den første tunnelsalven for ny E16 under Sollihøgda, tunnelen som blir 3,4 kilometer lang.

– Endelig er vi i gang! Dette er en merkedag for oss, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen og prosjektleder Bjarte Næss fra Skanska i en melding fra Vegvesenet.

Statens vegvesen bygger ny E16 Sandvika-Skaret, og på Sollihøgda har de nå startet å drive den første av to tunneler på strekningen. Første tunnelsalve ble sprengt på Skaret-siden i Hole kommune i Viken tirsdag 7. september. Tunneldrivingen vil ta cirka to år.

Les også

Bedre trafikkflyt

– Når den nye tunnelen åpner, vil de som bor i området rundt Sollihøgda få en roligere hverdag. I dag er veien preget av tung trafikk og støy, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre i Statens vegvesen.

Den første tunnelsalva gikk presis klokken 13. Foto: Kjell Wold

Den gamle veien vil bli brukt til lokaltrafikk på Sollihøgda, og til gang- og sykkelvei. Ny E16 Sandvika-Skaret vil knytte sammen Oslo og Hønefoss og områdene rundt, men vil i tillegg gi en raskere og mer effektiv transport av varer og gods mellom Oslo og Bergen.

 

Et viktig mål med ny E16 er å gi et forbedret miljø med mindre støy og luftforurensing, og bedre tilrettelegging for biologisk mangfold.

Les også

Den nye veien åpner i 2025

Entreprenøren Skanska jobber på hele den 8,4 kilometer lange strekningen fra Bjørum nord for Sandvika i Bærum kommune til Skaret rett nord for Sollihøgda i Hole kommune.

Langs strekningen skal det bygges to lange tunneler, altså Sollihøgdatunnelen (3, 4 kilometer) og Bukkesteinshøgdatunnelen (800 meter), i tillegg skal det bygges fem bruer med lengder mellom 120-220 meter. Hele strekningen vil få firefelts motorvei.

Les også

Forsiden akkurat nå