PROSJEKTER

E16 Sandvika: Nabo fikk høyere erstatning etter anke

Et Bærumfirma kostet på seg å anke et skjønn om erstatning etter byggingen av ny E16 Sandvika-Wøyen. Og det ga resultater. 

Modell for Industriveien i Sandvika.
Modell for Industriveien i Sandvika. Illustrasjon: Statens vegvesen
1. des. 2021 - 11:04

Statens vegvesen har bygd ny E16 mellom Sandvika og Wøyen. Europaveien åpnet for trafikk 9. oktober 2019. Lokalveinettet i Sandvika ble ferdigstilt i august 2021.

Arbeidene innebar at det ble gjort en del endringer i lokalveiene i Sandvika nord.

Det var nødvendig med flere ekspropriasjoner. Vegvesenet ble enige med flere grunneiere, men begjærte i 2019 skjønn for seks eiendommer, deriblant en eiendom i Industriveien som tilhører firmaet Bærum Vekst.

I november 2020 tilkjente Asker og Bærum tingrett en erstatning til Bærum vekst for seks parkeringsplasser som gikk tapt, totalt 996.000 kroner. Dessuten sakskostnader på snaue 220.000 kroner.

Bærum Vekst begjærte overskjønn, og det ble holdt i Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av november i år.

Les også

Mistet 176 kvadratmeter

Den aktuelle bygningen i Industriveien er en toetasjes trebygning med kjeller, som brukes som kontor. Bærum Vekst kjøpte eiendommen i 2006/2007.

I prosjektet ble Industriveien rustet opp med sykkeltrasé og forgjengersone, og det innebar at det ble ekspropriert 167 kvadratmeter fra eiendommen. Det gjaldt området mellom huset og veien slik den opprinnelig var. Etter omleggingen går veien med fotgjengersone kloss inntil husveggen.

Vegvesenet aksepterer at eiendommen mistet seks parkeringsplasser til en samlet verdi av 996.000 kroner.

Lagmannsretten finner at det er tapt sju parkeringsplasser, og at erstatningen settes til 1.162.000 kroner.

Bærum Vekst får også erstatning for tapte leieinntekter i bygningen på 133.000 kroner.

Firmaet viste også til at det er blitt økt støy fra den nye Industriveien, og krevde erstatning for det. Trafikken på Industriveien har jo økt, og det kraftig også, om vi skal tro tallene som kom fram i saken. ÅDT (årsdøgntrafikk) er oppgitt til 8.600 i 2016, mens den var på 12.100 biler i 2021, ifølge rettens referat. Men her får firmaet ikke medhold.

Ellers får firmaet erstatning for følgende:

Ny ventilasjon, som trengs siden veien nå går nærmere bygningen: 45.000 kroner.

Redusert utleieverdi: 150.000 kroner.

Samlet erstatning blir på 1.490.000 kroner, pluss avsavnsrente. Samt omkostninger på 296.500 kroner.

Dommen er avsagt 29. november i år.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.