Borgundtunnelen er den lengste av E16-tunnelene som nå skal totalrenoveres.
Borgundtunnelen er den lengste av E16-tunnelene som nå skal totalrenoveres. (Foto: Google Maps)

Vegvesenet vil prekvalifisere fire

E16-oppdrag utlyst: Selta- og Borgundtunnelen skal oppgraderes

Total utskifting av elektroinstallasjonene.

Statens vegvesen har lyst ut oppdraget med å oppgradere Seltatunnelen og Borgundtunnelen på E16. Begge tunnelene ligger i østre del av Lærdal kommune i Vestland fylke.

Tunnelene skal totalrenoveres, og alt av elektriske og styringstekniske installasjoner skal skiftes ut. Det betyr blant annet montering av LED-ledelys gjennom begge tunnelene, nødstasjonsskap og -kiosker, hovedtavler og nødstrømstavler, UPS-anlegg, telefonsentraler, bommer med kamera, skilt og veilys og tunnelarmaturer for LED-lys.

Seltatunnelen er 1632 meter lang. Foto: Google Maps

Også det bygningstekniske og anleggstekniske utstyret skal oppgraderes. Blant annet skal det legges ca. 20.000 kvadratmeter asfalt, og påføres ca. 14.700 meter veimerking.

Det skal også påføres 4900 kvadratmeter PE-skum, og settes inn ca. 4300 sikringsbolter.  I tillegg skal det blant annet monteres nye kummer og sluk og tekniske bygg.

Entreprenøren må også sørge for trafikkavvikling i tunnelene i byggeperioden. Det innebærer byggearbeider og kolonnekjøring med ledebil mellom klokka 20.00 og 06.00.

Les også

Fire skal prekvalifiseres

Oppdraget er lyst ut som konkurranse med forhandling etter forutgående prekvalifisering, og Vegvesenet planlegger å velge ut fire kvalifiserte leverandører som vil bli invitert til å inngi tilbud og delta i forhandlingene.

Det er planlagt å avholde en tilbudskonferanse 19. august på Fleischers hotell i Voss, men hvis koronasituasjonen gjør det nødvendig, kan det bli avholdt digital tilbudskonferanse.

Fristen for å melde interesse for kontrakten er  8. september, og ferdigstillelsesdatoen er satt til 1. februar 2023. Fristene kan imidlertid bli endret hvis koronasituasjonen tilsier det.

Les også

Mange likheter på tunnelanleggene

Seltatunnelen er 1632 meter lang og ble åpnet i 2003, mens Borgundtunnelen er 3050 meter lang og ble åpnet i 2004. Begge tunnelene har tunnellprofil T9, fri høyde på 4,5 meter, to 3,25 meter brede kjørefelt og fartsgrense på 80 kilometer i timen.

Seltatunnelen har maks stigning på tre prosent og tungtrafikkandel på 26 prosent, mens Borgundtunnelen har maks stigning på fire prosent, og 27 prosent tungtrafikkandel.

Les også

Forsiden akkurat nå