Den 42 kilometer lange strekningen E16 Fagernes-Øylo skal bygges ut etter en helt ny kontraktsmodell med entreprenørselskapet Br. Dokken.
Den 42 kilometer lange strekningen E16 Fagernes-Øylo skal bygges ut etter en helt ny kontraktsmodell med entreprenørselskapet Br. Dokken. (Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen)

E16 Fagernes-Øylo: Reguleringsplanene vedtatt – arbeidene starter allerede i mai

Nord-Aurdal og Vestre Slidre har vedtatt reguleringsplanene for utbedringen av E16 gjennom sine kommuner.

Dermed er tre av fem reguleringsplaner for pilotprosjektet E16 Fagernes-Øylo i Valdres i boks.

– Det betyr at spaden kan settes i jorda allerede i begynnelsen av mai, som planlagt, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen.

Noe som nærmest må være rekord fra planvedtak er fattet til bygging er i gang.

En intens periode med behandling av innsigelsene til de tre reguleringsplanene er dermed over. Da planene ble lagt ut på høring ved årsskiftet, kom det kom inn mange merknader, særlig fra offentlige etater.
 

LES OGSÅ: Brødrene Dokken vant pilotkontrakt på E16 i Valdres

Tre av fem reguleringsplaner vedtatt

Torsdag 23. april vedtok kommunestyret i Nord-Aurdal reguleringsplanen for E16 Stavenjord-Øddeberge mens Vestre Slidre vedtok planene for E16 Rønsvegen-Kongevegen og E16 Einang-Reiensvingen. Dermed er tre av til sammen fem reguleringsplaner for utbedringen av den 42 kilometer lange strekningen mellom Fagernes og Øylo vedtatt.
 
De to gjenstående reguleringsplanene, som omfatter den nordligste delen av strekningen, blir lagt ut til nytt offentlig ettersyn før sommeren 2020 med tanke på politisk behandling og vedtak i Vestre Slidre og Vang til høsten. Skjer det, blir det byggestart her tidlig i 2021.
 

Men først starter altså byggingen av den sørlige delen av strekningen nå i begynnelsen av mai.

LES OGSÅ: Flere innsigelser til reguleringsplanene

Klart for byggestart

E16 Fagernes-Øylo - et pilotprosjekt
Statens vegvesen har valgt ut den 42 kilometer lange strekningen E16 Fagernes-Øylo som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest igjen for pengene, den såkalte Valdresmodellen. Planlegging og utbedring skjer i tett samarbeid med entreprenør Brødrene Dokken. 
 
Blir pilotprosjektet i Valdres vellykket, kan det bli ny standard for hvordan Statens vegvesen gjennomfører vegutbedringsprosjekter framover.
En del grunneiere må avstå grunn ved utbedringen av E16. Grunnervervet i forbindelse med de tre nylig vedtatte reguleringsplanene er godt i gang.
 
– I Ulnes og Røn har vi kjøpsavtaler eller avtale om tiltredelse på alle eiendommer som vi har behov for til E16-prosjektet, og vi har også avtale om tiltredelse for de fleste av de berørte eiendommene mellom Einang og Reien. Byggestart i mai vil kun omfatte eiendommer hvor det foreligger avtale om tiltredelse, sier Knut Westerbø.
 

Det er Brødrene Dokken som skal utbedre E16 Fagernes-Øylo for Statens vegvesen. Utbedringsarbeidet på hele strekningen er anslått å ta cirka to og et halvt år og skal være ferdig høsten 2023.

Les også

 

 

Forsiden akkurat nå