Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Bane NOR.
Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Bane NOR. (Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen)

E16 Arna-Stanghelle blir minst halvannet år forsinket

Dersom prosjektet ikke blir prioritert i endelig Statsbudsjettet for 2023, som forslaget indikerer, vil det føre til at anleggsstarten kan bli mer enn 1,5 år forsinket.

Det skyldes at planlagte aktiviteter i 2023, som skulle tilrettelegge for byggestart i 2024, må forskyves til prosjektet får midler til å starte opp igjen, skriver Vegvesenet i en melding.

Det er ikke satt av midler til Fellesprosjektet i forslaget til statsbudsjettet for 2023. Forhandlingene om det endelige budsjettet vil pågå til desember.

Prosjektet fortsetter med alle finansierte aktiviteter ut 2022, men vil ikke kunne sette i gang nye arbeider som gir utgifter i 2023 før budsjettsituasjonen er endelig.

Prosjektet er i gang med innløsning av boliger og vil fortsette med dette arbeidet ut året for de prosessene som er igangsatt. Men Vegvesenet vil ikke starte nye forhandlinger fram til endelig statsbudsjett er vedtatt. 

Den vedtatte reguleringsplanen gir alle grunneiere med kryss over boligen sin i planen rett til å kreve innløsning. Denne rettigheten gjelder uavhengig av om prosjektet får midler i statsbudsjettet for 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå