Nå skal det bygges en drøy kilometer med nye og bedre E134 sør for Mælefjelltunnelen i Telemark.
Nå skal det bygges en drøy kilometer med nye og bedre E134 sør for Mælefjelltunnelen i Telemark. (Foto: Statens vegvesen)

E134: Vegvesenet lyser ut ny parsell nord for Seljord

Drøye 1100 meter med ny og utbedret vei skal være ferdig om halvannet år.

Statens vegvesen har lyst ut prosjektet E134 Århus-Seljord. Det er prosjektering og bygging av en parsell på E134 rundt to kilometer nord for sentrum av Seljord i Telemark.

Strekningen ligger grovt fortalt ved sørenden av den 9,4 kilometer lange Mælefjelltunnelen, som åpnet i desember 2019.

Kart over strekningen der det kommer ny E134. Illustrasjon: Statens vegvesen

Det nye prosjektet er beskrevet slik: 600 meter ny E134, samt utbedring og tilpassing til eksisterende E134 i begge ender. Total lengde: Cirka 1150 meter.

Dagens E134 skal bygges om til gang- og sykkelvei og lokalvei. Gang- og sykkelvei skal kobles til eksisterende gang- og sykkelvei i sør. Det skal også bygges noe privat vei og traktorveier.

Det er en fjellskjæring på over 30 meters høyde i linja, og skjæringen må palles ned i 10 meters paller. Det går høyspentlinje over fjellskjæringen og her må entreprenøren regne med tiltak og/eller begrensninger fra linjeeieren.

Det er stort overskudd av stein i linja, og massene tilfaller entreprenøren.

ÅDT på strekningen er 2800. Dimensjonerende ÅDT i 2040 er 3750.

Prosjektet skal gjennomføres modellbasert, og det hele er en totalentreprise.

Nyveien skal stå ferdig senest 14. oktober 2022.

Vegvesenet arrangerer tilbudskonferanse 15. april, og frist for å gi tilbud er 27. mai 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå