5000 kbm masser fra E134-anlegget i Kongsberg går til flomsikring av Lågen ved Hvittingfoss.
5000 kbm masser fra E134-anlegget i Kongsberg går til flomsikring av Lågen ved Hvittingfoss. (Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen)

E134-masser til flomsikring

I sommer er det fraktet om lag 5000 kubikkmeter E134-masser fra Damåsen til flomsikring i Hvittingfoss.

Etter avtale med Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) skal Lågen flomsikres gjennom deler av Hvittingfoss. Kongsberg Entreprenør har stått for transporten, melder Statens vegvesen .

Flomsikringsarbeidene startet tidligere i sommer og er gjenopptatt nå etter ferien. Det kommer til å pågå utover høsten.

Flomsikringen av Lågen gjennom Hvittingfoss skjer fortrinnsvis på tre steder. Det er områdene Myrahaugen, Evju og Haugen.

– Tunnelsteinen fra Damåsen pukkverk ble hovedsakelig transportert i ukene 26 til 28. Flomsikringsprosjektet har akkurat startet opp etter ferien, og vil pågå utover høsten, forteller Kenneth Brakstad i NVE. Han er senioringeniør og leder av skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

Forsiden akkurat nå