NYHETER

E 16 oppgraderes i Voss

Trafikkforholdene på det lille tettstedet Skulestadmo i Voss kommune er vanskelige. Nå skal E 16 bygges om for å bedre forholdene. Vegvesenet ber entreprenørene gi pris på jobben innen 24. oktober.

Smal kjørebane og farlige kryss preger E 16 gjennom Skulestadmo. De som vil rette på forholdene må gi anbud innen 24. oktober. (Foto: Google)
Smal kjørebane og farlige kryss preger E 16 gjennom Skulestadmo. De som vil rette på forholdene må gi anbud innen 24. oktober. (Foto: Google)
28. sep. 2012 - 10:05

Det er tre T-kryss mellom E 16 og andre veger på Skulestadmo. Ingen av kryssene har avkjøringsfelt. De skal erstattes av to rundkjøringer. Den ene skal ligge der E 16 og fylkesveg 309 ligger i dag. Den andre skal erstatte de to andre kryssene ved hjelp av en samleveg.

Gående og syklende kan nå krysse E 16 på et lysregulert gangfelt. Dette blir fjernet. I stedet blir det etablert to underganger.

Blandingen av lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk bidrar til å gjøre forholdene på Skulestadmo vanskelige. Ved krysset med fylkesveg 309 har E 16 en årsdøgntrafikk på over 7 000. Kjørebanen er ikke dimensjonert for denne trafikkmengden, men nå skal den utvides til 10 meters bredde over en strekning på 830 meter.

I Vegvesenet er det usikkerhet om hvordan entreprenørene vil vurdere dette oppdraget. I følge utlysningen regner man med at kontrakten vil ha en verdi på mellom 40 og 100 millioner kroner.

Prosjekteringen er utført av Vegvesenet i egenregi. Innen utgangen av november neste år skal jobben være gjort.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.