Dyrere å bygge veier: økte 9,6 prosent siste kvartal
(Bilde: © Bjørn Jørgensen /NTB)

Dyrere å bygge veier: økte 9,6 prosent siste kvartal

Aller størst var kostnadsveksten på betongbruer, som økte med 15,9 prosent i siste kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Kraftige økninger prisene på i råvarer og bygningsmateriell over hele verden, slår også inn på veibyggingen i Norge. Tallene fra Statistisk sentralbyrå for endringer i kostnadene på bygging og vedlikehold av veier her til lands, viste en samlet økning på 9,6 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år.

Les også

Aller størst kostnadsvekst i perioden hadde bygging av betongbruer, som økte med hele 15,9 prosent. 

Men også asfaltprisene har hatt en solid oppgang i samme periode på 14,1 prosent.

  3. kvartal 2021 Endring i prosent
2. kvartal 2021 - 3. kvartal 2021 3. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021
Veianlegg, i alt 193,2 5,1 9,6
Vei i dagen 189,3 3,8 7,9
Betongbru 207,4 9 15,9
Fjelltunnel 188,7 3,9 7,5
       
Drift og vedlikehold av veier, i alt 193,1 2,8 8,5
Asfaltering av veier 214,1 3,1 14,1
Vinterdrift av veier 181,7 2,4 6,8

Statistikken fra Statistisk Sentralbyrå måler kvartalsvis prisutvikling på innsatsfaktorene til bygging og vedlikehold av veianlegg. Indeksene blir ikke påvirket av endret produktivitet eller endringer i entreprenørens fortjenestemarginer.

Indeksene er  en viktig faktor ved reguleringen av kontrakter i bransjen.

Les også

Forsiden akkurat nå