Driftskontrakt 0804 Nedre Telemark omfatter 340 kilometer fylkesvei.
Driftskontrakt 0804 Nedre Telemark omfatter 340 kilometer fylkesvei. (Foto: Statens vegvesen)

Driftskontrakt 0804

Driftskontrakten for fylkesveiene i nedre Telemark er lyst ut

340 kilometer vei trenger brøyting og oppsyn.

Driftskontrakten med navn 0804 Nedre Telemark 2020-2023 er lyst ut.

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av fylkesveier med tilhørende tilhørende sideanlegg, utstyr og installasjoner i Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal kommuner. Alle ligger i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kontrakten løper i tre år fra og med september 2020.

Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Veinettet inkludert armer og ramper består av vel 340 kilometer vei. Av det er 287 kilometer fylkesvei, mens 53 kilometer er fylkets gang- og sykkelveier. En liten stubb på 250 meter er kommunal vei.

Trafikken på veinettet varierer fra rundt 100 i ÅDT til omlag 16.150. Fylket forventer en årlig trafikkvekst på cirka 2,5 prosent.

Frist for å gi tilbud: 26. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå