Dette er M/F Leka som knytter øya den er oppkalt etter til fastlandet. De som vil gi anbud på drift av dette fergesambandet, må gi anbud innen 31. oktober.
Dette er M/F Leka som knytter øya den er oppkalt etter til fastlandet. De som vil gi anbud på drift av dette fergesambandet, må gi anbud innen 31. oktober. (Bilde: Torghatten Trafikkselskap)

Drift av sambandet Skei-Gutvik er utlyst

Ved utgangen av 2018 utløper kontrakten for drift av fergesambandet Gutvik-Skei i Nord-Trøndelag. De som er interesserte i å drive sambandet videre, må gi anbud innen utgangen av oktober.

I dag er det Torghatten Trafikkselskap som driver sambandet. Den neste kontrakten varer bare i to år. Årsaken er at fylkeskommunen vil ha mulighet til å legge drift av dette sambandet inn i en større pakke.

Neste kontrakt blir en nettokontrakt. Det vil si at rederiet blir ansvarlig for både inntekter og utgifter, og at alle inntektene tilfaller rederiet.

Sambandet inngår i fylkesveg 771. Det gir øya Leka forbindelse til fastlandet. Overfarten tar 20 minutter. Trafikken er ikke stor - gjenomsnittlig fraktes det mindre enn 100 kjøretøyer pr. dag.
M/F Leka går i sambandet i dag. Den har plass til 38 biler og 99 passasjerer.

Kravene til ferga som skal gå i 2019 og 2020 er nesten identiske. Den skal ta minimum 37 biler og 96 passasjerer.

Forsiden akkurat nå