"Bergensfjord" slipper sin last i Sandvikvåg på Stord. Hvis Fjord1 beholder konsesjonen, kan ferga anløpe her også etter 2018.
"Bergensfjord" slipper sin last i Sandvikvåg på Stord. Hvis Fjord1 beholder konsesjonen, kan ferga anløpe her også etter 2018. (Bilde: Anders Haakonsen)

Drift av Halhjem-Sandvikvåg er utlyst

Åtte års drift av fergene mellom Halhjem og Sandvikvåg i Hordaland er sendt ut på anbud. Det er et av landets mest trafikkerte samband. Anbudsfristen er satt til 16. august.

Sambandet inngår i E39. Halhjem ligger i Os kommune, Sandvikvåg på øya Stord i Fitjar kommune. Konsesjonen som er utlyst, gjelder fra 1. januar 2019. Vegvesenet har opsjon på forlengelse av kontrakten med inntil fem år. Årsaken er planer om å erstatte fergene med en fast forbindelse

I fjor ble det fraktet 966 568 kjøretøyer og 1 266 305 passasjerer i sambandet. Bare Mortavika-Arsvågen på E39 og Horten-Moss hadde større trafikk.

Driften av Halhjem-Sandvikvåg er en enda større oppgave enn trafikktallene skulle tyde på. Sambandet er et av landets lengste. Avstanden mellom anløpsstedene er 21,7 km - mer enn lengdene til de to mest trafikkerte sambandene til sammen.

I dag er det Fjord1 som driver Halhjem-Sandvikvåg med de gassdrevne fergene "Bergensfjord", "Fanafjord" og "Raunefjord". Hver av dem har en kapasitet på 212 personbilenheter (PBE).

Fra og med 1. januar 2019 må fergene i sambandet ha en samlet kapasitet på minmum 630 PBE. Rederiene kan velge om de vil fordele denne kapasiteten på tre eller fire båter.

Allerede etter et år øker kravet til kapasitet til minimum 800 PBE, fordelt på fire eller fem båter. Dette kravet blir uforandret i resten av konsesjonstiden.

Konsesjonen til Fjord1 gjelder ut 2016. Vegvesenet har tidligere utlyst driften i årene 2017 og 2018, men konkurransen ble avlyst. Nå er Vegvesenet i forhandlinger med Fjord1 om forlengelse av driften fram til utgangen av 2018.

Forsiden akkurat nå