Ferga "Hjelmeland" ble bygd i 1992. Den har plass til 76 PBE og 400 passasjerer. Nå går den i sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik. Senest i 2021 blir den avløst av en litt større ferge. Bildet er tatt da den tilhørte Tide. Nå tilhører den Norled.
Ferga "Hjelmeland" ble bygd i 1992. Den har plass til 76 PBE og 400 passasjerer. Nå går den i sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik. Senest i 2021 blir den avløst av en litt større ferge. Bildet er tatt da den tilhørte Tide. Nå tilhører den Norled. (Bilde: Wikipedia)

Drift av fergesamband i Ryfylke er utlyst

Statens vegvesen har lyst ut drift av fergesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Ryfylke. Kontrakten gjelder i 10 år fra 1. mars 2021. Anbudsfristen går ut 1. september.

- Formålet med utlysningen er ikke bare å inngå en kontrakt for drift av sambadet. Vi skal også starte en teknologiutvikling, sier Anders Sæternes, som er sjef for ferje- og forvaltningsseksjonen i Region vest.

- Vi trenger et alternativ til dagens nullutslippsløsninger: Mange steder ligger ikke forholdene til rette for føre tilstrekkelig med strøm fram til fergeleiene. På dette sambandet har vi som formål å legge till rette for at minimum 50 prosent av energibehovet til et av fartøyene blir dekket av hydrogen, sier Sæternes.

Prosedyren for tildeling av driftskontrakten blir konkurransepreget dialog. Vegvesenet planlegger å velge ut fire rederier til å gi anbud.

Vegvesenet har to opsjoner. Den ene gjelder forlengelse av kontraktsperioden med inntil 18 måneder. Den andre går ut på at reservefartøyet skal kunne settes inn i fast rute hele året eller deler av det.

Hjelmeland og Nesvik ligger på hver sin side av Jøsenfjorden. Fergeforbindelsen mellom de to anløpsstedene inngår i riksveg 13. Skipavik ligger på øya Ombo.

Norled har drevet sambandet med MF "Hjemeland" og MF "Sigrid" siden 1. januar 2016. De har en kapasitet på henholdsvis 76 og 72 PBE. Det blir også to båter etter 1. mars 2021. Begge skal ha en kapasitet på 80 PBE.

Forsiden akkurat nå