(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Skanska)

Drammen skal asfaltere veier og gater for rundt 23 mill

Kommunen lyser ut toårig  kontrakt med opsjon på to år til.

Drammen kommune, som både Svelvik og Nedre Eiker nå er en del av, skal legge asfalt i årene framover.

Oppdraget som nå er lyst ut omfatter asfaltering/reasfaltering av kommunale veier og gater med tilhørende arealer. Det kan også inkludere asfaltarbeider på bruer, fortau, gang- og sykkelveier og plasser.

Entreprenøren må påregne noen mindre jobber der fremdriften må koordineres i henhold til fremdriften på forarbeidene.

Oppdraget omfatter også generell trafikkavvikling og dokumentasjon til byggherren. Arbeidet gjøres i prinsippet opp med avtalte enhetspriser for mengdebaserte oppgaver.

Verdien på kontrakten er anslått til 23 millioner kroner eks. mva.

Kontrakten gjelder fra 1. april i år og ut 2021. Dersom den toårige opsjonsretten blir brukt, så forlenges kontrakten til ut året 2023.

Frist for å gi tilbud er 2. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå