Snilldalstunnelen sett fra Fossantunnelen. Hvem som skal drive dem er høyst uvisst. Tre promille skiller de to laveste anbudene. (Ill.: Multiconsult)
Snilldalstunnelen sett fra Fossantunnelen. Hvem som skal drive dem er høyst uvisst. Tre promille skiller de to laveste anbudene. (Ill.: Multiconsult)

Dødt løp mellom Kruse Smith og Veidekke

Tre promille skiller anbudene Kruse Smith og Veidekke har gitt på en stor jobb på Laksevegen i Sør-Trøndelag. Det laveste er på 273,651 millioner kroner. Det er gitt av Kruse Smith.

Veidekkes anbud er på 274,464 millioner. Ytterligere seks anbud har kommet inn. Utenlandske entreprenører står helt eller delvis bak tre av dem.

Skanska holder tredjeplassen med et anbud på 287 mill. Nr. fire er den tsjekkiske entreprenøren Metrostav BeMo, som vil ha 299,2 mill.

OSSA fra Spania er nr. 5 med 308 mill., Peab er nr. 6 med 317,9 mill., og et arbeidsfellesskap mellom M3 Anlegg og det spanske firmaet Aldeso er nr. 7 med 320 mill. Høyest ligger LNS med 342,2 mill.

Laksevegen er også kjent som fylkesveg 714. Oppdraget omfatter anlegg av to strekninger i Snillfjord kommune. Den lengste er 3 360 meter lang. Den går mellom Snilldalssæter og Snilldalsli. Mesteparten av vegen går helt utenom nåværende veg.

I strekningen inngår Fossantunnelen (744 meter) og Snilldalstunnelen (490 meter) og en 64 meter lang bru over Snilldalselva. Innen 1. juli 2017 skal denne vegen være klar til bruk.

Den andre strekningen er 870 meter lang. Den går gjennom et massetak ved Våddåneset lengre øst. Massen herfra er brukt på prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen. Denne strekningen skal åpnes før året er omme.

De to strekningene inngår i hvert sitt delprosjekt i vegpakken Laksevegen. Multiconsult har stått for prosjekteringen.

 

Forsiden akkurat nå