Øvre Sund bru i Drammen fører fylkesveg 282 over Drammenenselva. Veglysene er ikke lett å få øye på - de ligger inne rekkverkene. OneCo leder kampen om kontrakten på vedlikeholdet av dem og alle andre veglys på riks- og fylkesveger i Buskerud. (Foto: Anders Haakonsen)
Øvre Sund bru i Drammen fører fylkesveg 282 over Drammenenselva. Veglysene er ikke lett å få øye på - de ligger inne rekkverkene. OneCo leder kampen om kontrakten på vedlikeholdet av dem og alle andre veglys på riks- og fylkesveger i Buskerud. (Foto: Anders Haakonsen)

Dobbel ledelse til OneCo

OneCo leder konkurransene om to vedlikeholdskontrakter i Buskerud i de neste fem årene. Kontraktene gjelder elektriske anlegg og veglysanlegg på riks- og fylkesveger. Summen av OneCos anbud er vel 67 millioner kroner.

Det laveste anbudet på den største jobben er på 39,4 mill. Nærmest OneCo er Otera, som har gitt et anbud på 42,45 mill. Like bak følger SET Elektro fra Tønsberg med 42,49 mill. Øvrige anbydere er Mesta (50,2 mill.) og Ringeriks-Kraft (54 mill.).

Oppdraget gjelder drifts og vedlikehold av elektriske anlegg. Det omfatter signalanlegg, fotobokser, variable skilt, værstasjoner, og alle elektriske installasjoner i tunneler. Det siste er det ikke så mye av i Buskerud foreløpig, men det blir flere innen femårs-perioden er over.

De fem som ga pris på den største jobben, ga også pris på den minste. Dessuten var det to til. Anbudet fra OneCo er på 27,8 mill. Nærmest følge Nettpartner fra Ås, som vil ha 29,4 mill. De øvrige anbyderne er Otera (32,5 mill.), Infratek (34,6 mill.), SET Elektro (39 mill.), Ringeriks-Kraft (40,4 mill.) og Mesta (47,2 mill.).

Oppdraget omfatter vegbelysning inkludert styring. For noen av oppgavene er det funksjonsansvar.

Begge kontraktene gjelder for perioden 1. september 2014-31. august 2019 med opsjon for Vegvesenet på et års forlengelse.

Forsiden akkurat nå