Katfossbrua på riksveg 35 ved Geithus i Modum kommune er en av bruene som Consolvo ligger an til å få ansvaret for vedlikeholdet av. Den er vesentlig større enn de fleste bruene som inngår i de to entreprisene. (Foto: Google)
Katfossbrua på riksveg 35 ved Geithus i Modum kommune er en av bruene som Consolvo ligger an til å få ansvaret for vedlikeholdet av. Den er vesentlig større enn de fleste bruene som inngår i de to entreprisene. (Foto: Google)

Dobbel ledelse til Consolvo i Buskerud

Consolvo fra Lier kan få ansvar for vedlikeholdet av mindre bruer i Buskerud i de nærmeste årene. Jobben er delt på to entrepriser. Consolvo har gitt det laveste anbudet på begge.

Den ene entreprisen gjelder i perioden 2013-2015. Den omfatter hovedsakelig bruer i øvre Buskerud. Consolvos anbud er på 16,540 millioner kroner.

De andre anbyderne er BMO Entreprenør fra Kongsberg (19,519 mill.), Ypsilon Contractors fra Skien (20,290 mill.), Mesta (22,330 mill,) Norpox Rehab fra Lier (24,713 mill.) og Entreprenørservice fra Bærum (25,835 mill.).

Arbeidet må avsluttes innen utgangen av november 2015.

Den andre entreprisen gjelder bare årene 2013 og 2014. Den omfatter 26 mindre bruer i nedre Buskerud. Consolvo vil ha 14,385 mill. for denne jobben.

De andre anbyderne er BMO Entreprenør (15,120 mill.), Norpox Rehab (16,936 mill.), Mesta (17,904 mill.) og Entreprenørservice (23,851 mill.).

Arbeidet må avsluttes innen 1. november 2014.

Entreprisene omfatter arbeid som rehabilitering av betong, reparasjon av fuger og membraner og utskifting av rekkverk.

Forsiden akkurat nå