Fylkesvegeien til Kjøllefjord er  en av to strekninger som er prioritert i transportplanen.
Fylkesvegeien til Kjøllefjord er en av to strekninger som er prioritert i transportplanen. (Jarle Skoglund)

Disse to strekningene prioriteres i Finnmarks nye transportplan

Regional transportplan (RTP) for Finnmark 2024-2036 skal behandles av fylkestinget i juni.

I forslaget til RTP trekker fylkesrådet særlig frem to strekninger: fylkesvegen til Kjøllefjord, i tråd med vår prioritering om å ha Kjøllefjord havn som prioritert havneprosjekt i NTP.

– Vi trekker også frem fylkesveg 882 til Loppa og Hasvik, som særlig transportnæringen har pekt på som en flaskehals for utvikling, forklarer fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap) på fylkets nettsider

– Samferdsel er en viktig forutsetning for utvikling av vår region. Gjennom forslaget til regional transportplan for Finnmark har fylkesrådet en tydelig ambisjon om å bygge infrastruktur i Finnmark som tilrettelegger for vekst og skaper livskraftige samfunn, sier fylkesråden for samferdsel.

Planen har vært på høring hos 39 kommuner og organisasjoner. Basert på blant annet disse er det endelige forslaget nå ferdig,  som beskriver hvordan infrastrukturen skal bidra til å knytte Finnmark tettere sammen, og skape mulighet for vekst og utvikling gjennom et trygt, effektivt, forutsigbart og bærekraftig transportsystem.

Les også

Forsiden akkurat nå