Disse to nye driftskontraktene er verdt 850 mill
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Disse to nye driftskontraktene er verdt 850 mill

To nye riksveikontrakter på Vestlandet.

Statens vegvesen har nylig lyst ut de to følgende kontraktene:

Driftskontrakt 9301 Stavanger 2022-2027 handler om riksveiene i 11 kommuner på Sørvestlandet: Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund. Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Og veiene er disse:

Kart over veinettet i den såkalte Stavangerkontrakten. Illustrasjon: Statens vegvesen
  • E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør
  • Riksvei 426 til Egersund
  • Østover fra Stavanger på riksvei 13 via Ryfast og opp til Hjelmeland ferjekai
  • Riksvei 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksvei 444 til Jæren
  • E39 fra Flekkefjord til Bue kommer inn i kontrakten fra og med høsten 2023

Den såkalte Stavanger-kontrakten har en anslått totalverdi på 350 millioner kroner.

Første sesong består kontrakten av 311 kilometer riksvei, hvorav 74 kilometer er gang- og sykkelvei. Fra og med høsten 2023 øker veinettet til totalt 450 kilometer vei, hvorav 100 kilometer er gang- og sykkelvei.

ÅDT er på 60.000 på det meste, og det forventes en årlig trafikkvekst på rundt to prosent.

– Entreprenøren må delvis bruke utslippsfrie kjøretøy, sier prosjektleder Tor Oscar Walskaar i Statens vegvesen i en pressemelding.

Alle nye driftskontrakter som Statens vegvesen lyser ut inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

På et mindre område i Stavanger, fra Madlaveien til Schancheholen, må det holdes et spesielt oppsyn med svevestøv-verdier. Denne problematikken er størst i perioder med kalde og tørre vinterdager.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse 11. mars, og frist for å gi tilbud 31. mars.

Les også

Hardanger og Sogn

Den andre kontrakten heter Driftskontrakt 9303 Hardanger og Sogn 2022-2027, og foregår i kommunene Voss, Vik, Aurland, Lærdal, Vang, Hemsedal, Hol, Eidfjord, Ullensvang og Ulvik.

Totalverdi er her anslått til 500 millioner kroner.

Veilengden: Vel 471 kilometer, hvorav over 78 kilometer er gang- og sykkelvei. Her er ÅDT på omtrent 9000 på det meste.

For denne kontrakten er det tilbudskonferanse 9. mars, mens tilbudsfrist er 4. april.

For begge kontrakter er det opsjoner: Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten i ett, to eller tre år, og byggherren kan ensidig forlenge den med et år.

Les også

Forsiden akkurat nå