Onsdag undertegnet Statens vegvesen kontrakt med Implenia Norge AS om bygging av ny Frogner bru. På bildet ser vi foran til venstre Halvard Leren, direktør i Implenia Region øst, og Nils Audun Karbø som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Bak fra venstre står Øyvind Pedersen som er prosjektleder i Implania, byggeleder Øyvind Moen i Statens vegvesen, prosjektleder Ole Kristian Krogh i Statens vegvesen og seksjonssjef Elin Hermanstad Havik i utbyggingsseksjonen i Statens vegvesen vegavdeling Akershus.
Onsdag undertegnet Statens vegvesen kontrakt med Implenia Norge AS om bygging av ny Frogner bru. På bildet ser vi foran til venstre Halvard Leren, direktør i Implenia Region øst, og Nils Audun Karbø som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Bak fra venstre står Øyvind Pedersen som er prosjektleder i Implania, byggeleder Øyvind Moen i Statens vegvesen, prosjektleder Ole Kristian Krogh i Statens vegvesen og seksjonssjef Elin Hermanstad Havik i utbyggingsseksjonen i Statens vegvesen vegavdeling Akershus. (Statens vegvesen)

Disse skal bygge ny Frogner bru

Fem entreprenører meldte sin interesse da kontrakten ble lyst ut. 

Statens vegvesen har på vegne av Akershus fylkeskommune undertegnet kontrakt med Implenia Norge AS om bygging av ny Frogner bru på fylkesveg 260 ved Sørum sentrum. Entreprenøren vil starte byggearbeidene etter sommerferien.

Det melder vegvesenet selv på egne nettsider. 

Fem entreprenører meldte sin interesse etter at kontrakten ble lyst ut før jul i fjor. 

Jobben omfatter følgende oppgaver: 

- Prosjektere og bygge en ny bru for fylkesveg 260 Trondheimsvegen som tilpasses fylkesvegen på hver side av brua.

- Prosjektere og bygge en ny bru for myke trafikanter slik som gående og syklende som tilpasses gang- og sykkelvegen på hver side av brua.

- Rive eksisterende bru.

- Rive eksisterende trafikkrabatt i fylkesveg 260 samt bygge ny trafikkrabatt som er tilpasset ny kryssløsning mellom fylkesveg 260 og Hexebergveien.

- Bygge midlertidig snuplass før kjørebru stenges for trafikk.

- Sette opp veglys, nye skilt og tilhørende grøntanlegg.

- Prosjektere og bygge overvannssystem og drenering.

Forsiden akkurat nå