F.v. Morten Tobiassen, Tre3, dir. Trygve Raen, BTG AS, ordfører i Kristiansand, Harald Furre og ordfører i Birkenes, Anders Christiansen lot seg gjerne opplyse under presentasjonen av Ilume veglys på tross av tett tåke fra de lokale værgudene i Kristiansand.
F.v. Morten Tobiassen, Tre3, dir. Trygve Raen, BTG AS, ordfører i Kristiansand, Harald Furre og ordfører i Birkenes, Anders Christiansen lot seg gjerne opplyse under presentasjonen av Ilume veglys på tross av tett tåke fra de lokale værgudene i Kristiansand. ( Thor Søndenaa)

Et kabelfritt alternativ til veglys på gang- og sykkelstier

Ilume er navnet på en nyhet innen belysning for gang- og sykkelveger. Et spesielt  design for nordiske forhold kan bety et gjennombrudd for bruk av helårs  solcellebasert utendørs belysning.

Pilotprosjektet for de kabelfrie lysmastene ble vist fram av firmaet BTG AS på NLA Mediehøgskolen i Kristiansand forleden.

Levetid på 30 år

Hele greia er satt sammen av ei 12V LED-lampe drevet av to loddrette solcellepaneler, en
batterienhet og en bevegelsessensor tilknyttet en intelligent enhet som kan regulere
lysstyrken. Kjente og gjennomprøvde komponenter, ifølge BTG.

Alt er montert i toppen av en fem meter høy firkantet tremast med fire festepunkter i bunnen. Kortreist skog fra firmaet Tre3 på Birkeland er råmaterialet for de miljøvennlige mastene som består av ren og ubehandlet kjerneved.

Noe som skal gi en forventet levetid på 30 år pluss - det samme som de umalte metalldelene. LED-lampen forventes å ha en levetid på rundt halvparten.

Konstruksjonen av Ilume veglys gir en enkel montering – særlig på stein og fjellgrunn. Bilde:  Thor Søndenaa

 

Loddrett montering for vinterlav sol

Elektronikken er produsert i Kina der firmaet også har en avdeling. Kontorer er også
opprettet i Kamerun og Nigeria. Blybatteriene er av en standard type som finnes i handelen.
Bly er valgt for at batteriene skal tåle vanlig norsk vinterkulde.
Den loddrette monteringen av solcellene gjør at snø faller av og at panelene får optimal evne til å bruke lys fra en vinterlav sol. Hele systemet kan ifølge direktør Trygve Raen i BTG fungere i opptil 20 dager uten direkte sollys.

For svakt for Statens vegeven

Pilotprosjektet er resultatet av et års samarbeid mellom BTG og Kristiansand kommune, der kommunen har bidratt både økonomisk og praktisk. Siden nyttår har ni master trosset vær og vind utendørs på Gimlekollen i Kristiansand. Og resultatet så langt er lovende, forteller rådgiver Christen Egeland i kommunen og trekker fram mulighetene ved å kunne sette opp lysmaster uten å trekke eller grave ned kabler.

Kostnadene med å lyse opp gang- og sykkelveger, lysløyper og lignende, blir helt annerledes når det bare er snakk om å sette opp en stolpe med fire skruer i bunnen.


For liten lysstyrke gjør at Vegvesenet ikke kan tillate mastene brukt på vanlige veger.

Btg tar bare sikte på å markedsføre og selge mastene i Sør-Norge av hensyn til den lille mengden dagslys om vinteren lenger nord.

Forsiden akkurat nå