Søndre portal av Kragerøtunnelen på fylkesvei 38.
Søndre portal av Kragerøtunnelen på fylkesvei 38. (Foto: Google Maps)

Disse fire firmaene vil oppgradere Kragerø- og Vadfosstunnelene

Første konkurranse om dette oppdraget ble avlyst. Men nå er det klart hvem som vil rehabilitere de to tunnelene: Oneco Infra.

Kragerøtunnelen (535 meter lang) og Vadfosstunnelen (680 meter lang) skal oppgraderes for å tilfredsstille sikkerhetskravene på fylkesveinettet. Tunnelene ligger på fylkesvei 38 i Kragerø kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Oppdraget ble først lyst ut i mai i fjor, med frist i august.

I oktober ble det klart at konkurransen ble avlyst, fordi flere tilbydere ble avvist og at tilbudssummene oversteg kostnadsrammen for prosjektet. Kostnadene kan være i størrelsesorden 25-30 millioner kroner for et slikt prosjekt.

I november i fjor ble konkurransen lyst ut på nytt.

Disse fire entreprenørene har ifølge fylkeskommunen gitt tilbud på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Oneco Infra 19.151.235
Sønstegård 21.730.247
BMO Tunnelsikring 26.723.946
Mesta 28.722.569

Fylket melder at det har valgt det beste tilbudet basert på de konkurranseregler som var satt for konkurransen, og at Oneco Infra er valgt. Ingen av tilbyderne ble avvist.

Les også

Forsiden akkurat nå