E6 slik den vil bli ved passeringen av Hamar
E6 slik den vil bli ved passeringen av Hamar (Bilde: Statens vegvesen)

Disse er prekvalifisert for å bygge E6 Kolomoen – Arnkvern

Nye Veier har prekvalifisert fire entreprenører til konkurransen om totalentreprisen for E6 Kolomoen – Arnkvern. Men en kontrakt vil ikke være klar før juni neste år.

Etter at til sammen syv entreprenører er blitt evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget, går Nye Veger videre i prosessen med å prekvalifisere fire tilbydere.

 – Vi har valgt fire dyktige entreprenører som skal konkurrere om oppdraget. De fire som er med videre skiller seg ut ved at de svarer godt på kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget. Det er gledelig å registrere at både Hæhre, NCC og AF Gruppen igjen har meldt seg på konkurransen for å bygge for Nye Veger. De har vært med på alle foregående konkurranser. For øvrig er det interessant å observere at oljeserviceselskapet Aibel har alliert seg med et stort irsk entreprenørselskap og ønsker å bygge veger, sier prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen.

Delstrekningen Kolomoen – Arnkvern skal ferdigstilles i 2020. Strekningen er 19 km og inkluderer blant annet bygging gjennom Åkersvika naturreservat. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke. Vegen skal bygges som firefelts motorveg med fartsgrense på 110 km/t.

 – Vi arbeider grundig for å finne den beste entreprenøren for oppdraget. Ved å evaluere entreprenørene i prekvalifiseringen sikrer vi at de beste er med videre i konkurransen. Entreprenørene som er prekvalifisert er de som best tilfredsstiller kravene til erfaring fra tilsvarende arbeider, HMS og samfunnsansvar. I tillegg har alle solid økonomi, forklarer direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veger, Bjørn Børseth. 

Konkurransegrunnlaget oversendes de fire entreprenørene 5. desember 2016 og endelig tilbud skal leveres Nye Veger innen 10. mars 2017.

– Ved hjelp av funksjonsbeskrivelser skal entreprenørene nå konkurrere på sikkerhet, miljø, tekniske løsninger, organisering, gjennomføringsevne og pris, sier Børseth.

Neste skritt er en IDD (Integrity Due Diligence) på de fire selskapene som er prekvalifisert. Dette er en undersøkelse gjort av tredjepart for å redusere risiko knyttet til korrupsjon, misligheter og annen ulovlig eller uetisk adferd.

Nye Veger planlegger å signere kontrakt med valgt entreprenør innen utgangen av juni 2017.

Forsiden akkurat nå