Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde ingen lovnader om å fjerne dieselavgiften, som har medført en kostnadsøkning på 81 øre literen for anleggsbransjen. Foto: Jarle Skoglund
MEF-formann Arnfinn Repstad mener at innskjerpingen av perminsjonsreglene og økt dieselavgift kan bidra til å knekke enkelte entreprenørbedrifter i de deler av landet der aktiviteten er lav. Foto: Jarle Skoglund

-Dieselavgiften mot vår vilje

Dieselavgiften som ble innført fra nyttår er mot FrPs vilje, men noe Regjeringen må leve med. Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens budskap da han møtte 800 bransjefolk ved åpningen av Anleggsdagene 2014.

Avgiftsøkningen på 81 øre pr liter diesel som ble innført nyttår, svir hardt for anleggsbransjen. Det slo formann i Maskinentreprenørenes Forbund, Arnfinn  Repstad, fast da han åpnet Anleggdagene på Gardermoen tirsdag.

 

-Stor belastning for bransjen

-For en bransje som i enkelte deler av landet slett ikke går på høygir, betyr økningen i dieselavgift en vesentlig kostnadsøkning for bedrifter som bruker diesel som en vesentlig innsatsfaktor i sin drift. Dette blir en ytterligere belastning for bransjen, som allerede er pådyttet kostnadsøkninger etter at pernitteringsreglene ble endret i fjor. Entreprenørene er nødt til å ta ut de store kostandsøkningene i form av økte priser, som i sin tur betyr at det blir mindre veg for pengene, tordnet Repstad til forsamlingen hvor også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde tatt plass.

-Vi hadde ikke trodd at en regjering med utgangspunkt i Høyre og Fremskrittspartiet skulle påføre bransjen slike kostnadsøkninger i form av økte avgifter. Og det nytter ikke å skylde på de to samarbeidspartiene, mente MEF-formannen som høstet solid støtte for sitt syn fra forsamlingen.

 

-Nødvendig samarbeid

-Økningen i den såkalte mineraloljeavgiften er ikke noe FrP ønsket seg, kontret samferdselsministeren da han entret talerstolen til maskinentreprenørene. - Jeg er fullt klar over at økningen i prisen på diesel kan medføre kostandsøkninger for bransjen, og dermed også på prisene på f. eks vegbygging. Men dette er et resultat av et samarbeid som er nødvendig for at Regjeringen skulle få flertall for sitt budsjett, og det er på sin plass i minne om at også Arbeiderpartiet og SV stemte sammen med regjeringen for denne avgiftsøkningen, sa Solvik-Olsen.

-Avgiften kommer som et ønske om grønnere skattlegging, og den positive siden av det kan jo være at førerne av anleggsmaskiner nå må å være litt lettere på foten.

-Vi jobber med å se på konsekvensene av denne avgiftsøkningen. Jeg mener vi nå må gjøre det beste ut av situasjonen, og ønsker gjerne konstruktive innspill fra bransjen på hva vi kan gjøre videre, sa samferdselsministeren i en forsonlig tone.

 

Største arrangement for bransjen

Annleggsdagene arrangeres i år for 33. gang, og er det største bransjearrangementet for anleggsbransjen i Norge. De over 800 deltagerne vil i år få del i et tre dagers program spekket med foredrag og debatter med høyt faglig innhold.

Arrangementet fra Maskinentreprenørenes Forbund er også en viktig sosial møteplass, der både entreprenørene, byggherresiden og leverandørene til bransjen er godt representert.

Forsiden akkurat nå