Arbeidet i Åkra sentrum omfatter bygging av ny rundkjøring, ny vei mellom sentrum og Tostemvegen.
Arbeidet i Åkra sentrum omfatter bygging av ny rundkjøring, ny vei mellom sentrum og Tostemvegen. (Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune)

Det blir rettssak om veiprosjektet i Åkra sentrum

Vassbakk & Stol har bedt om midlertidig forføyning.

En av de to entreprenørene som leverte tilbud på å bygge nye veier i Åkra sentrum har klaget på tildelingen, og har krevd såkalt midlertidig forføyning etter at klagen ble avvist. Sør-Rogaland tingrett trenger minst en måned på å behandle saken, skriver Rogaland fylke i en pressemelding.

Bertelsen & Garpestad hadde laveste pris, og ble tildelt oppdraget. Fylket bruker ikke firmanavn i sin pressemelding. Men siden det kun var to tilbydere og Bertelsen & Garpestad neppe har klaget på at de er tildelt jobben, så tyder alt på at det er Vassbakk & Stol som krever midlertidig forføyning.

Fylket skriver i sin melding at kontrakten med Bertelsen & Garpestad dermed ikke kan signeres før retten har tatt en avgjørelse. Fylkeskommunen erfarer at rettens behandling av saken vil ta minst en måned. Ved en eventuell anke kan det bli ytterligere forsinkelser.

– Vi beklager at denne utsettelsen har skjedd, men partene ønsker å ivareta interessene sine, og har i en anskaffelse rett til å bruke de virkemidlene som loven gir tilgang til. Vi håper dette løser seg så snart som mulig, sier Ivar Kalkvik, prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, i meldingen.

Laveste tilbyder fikk tilbud om jobben

Konkurransen for Åkra sentrum ble gjennomført i sommer og tilbudsfristen var 2. september. Det kom inn to tilbud, og entreprenøren med lavest pris (Bertelsen & Garpestad) ble innstilt som leverandør. Tilbyderne ble orientert om det i et tildelingsbrev 15. september.

Ifølge Kalkvik klaget en av de to entreprenørene på tildelingen. Da Rogaland fylkeskommune avviste klagen, valgte den aktuelle entreprenøren å fremme krav om midlertidig forføyning mot Rogaland fylkeskommune. Kravet er at fylkeskommunen nektes tilgang til å inngå kontrakt med den valgte leverandøren.

– Sør-Rogaland tingrett har tatt imot saken og vil behandle den i tråd med prosessreglene for midlertidig forføyning, sier Kalkvik.

Nytt sentrum

Arbeidet i Åkra sentrum omfatter bygging av ny rundkjøring, samt ny vei mellom sentrum og Tostemveien. Samla veilengde inkludert alle sideveier er rundt 1,5 kilometer.

I tillegg blir dagens kryss i sentrum bygd om til rundkjøringer. Mellom rundkjøringen i Åkra sentrum og Tostemveien ved Årsvollåna skal entreprenøren som vinner konkurransen bygge ny lokalvei med ny rundkjøring for å koble sammen tilførselsveiene og tilkomsten til Coop-tomta. I tillegg blir Engveien forlenget og koblet til den nye lokalveien.

Les også

Forsiden akkurat nå